.

Thực hiện 117 cuộc kiểm tra, giám sát về Chỉ thị số 05

.
16:49, Thứ Hai, 18/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Từ tháng 10-2017 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện 117 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Cụ thể: Huyện ủy Quảng Ninh thực hiện 4 cuộc, Huyện ủy Tuyên Hoá 5 cuộc, Huyện ủy Lệ Thuỷ 26 cuộc, Huyện ủy Quảng Trạch 11 cuộc, Thị ủy Ba Đồn 6 cuộc, Huyện ủy Bố Trạch 22 cuộc, Huyện ủy Minh Hoá 4 cuộc, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 33 cuộc, Đảng ủy Khối doanh nghiệp 2 cuộc, Đảng ủy Công an tỉnh 4 cuộc.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và tu dưỡng rèn luyện đạo đức của người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 05; việc rà soát, bổ sung và xây dựng các chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh; việc gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết...

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đều triển khai đầy đủ nội dung Chỉ thị số 05, thực hiện nghiêm túc nội dung chuyên đề hàng năm và việc đăng ký "làm theo" của cán bộ, đảng viên, đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ và tổ chức khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Hiền Chi
 

,