"Bác về, rồi Bác lại vô!"

  • 08:19 | Thứ Sáu, 11/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - “Bác về, rồi Bác lại vô … !” (*)
Lời xưa Bác hẹn, bây giờ gặp đây
Thỏa tình dân nhớ khôn khuây
Bác về, thỏa vạn vòng tay ấm nồng (**).
 
Bình minh, cửa biển rực hồng
Bác về vui giữa muôn lòng cháu con
Xứng danh xưa, vượt đạn bom
“Quảng Bình hai giỏi” - mãi tròn danh thơm.
 
“Trông vời cửa bể chiều hôm”
Nơi đêm nào, Bác gửi hồn theo trăng (***)
Nay trào sức sống muôn dân
Tầng cao phố mới, đèn giăng, hoa chào. 
 
Theo lời Người từng khuyên răn:
“Quảng Bình phấn đấu, góp phần thi đua
Xây quê hương đẹp hơn xưa
Đấu tranh thống nhất, Mỹ thua, Ngụy nhào”.
 
Muôn dân như biển sóng trào
Làm theo lời Bác, lòng nào cũng hăng
Đánh tan lũ giặc xâm lăng
Dựng xây đất nước đàng hoàng ngày mai.
 
Đường lên tháng rộng, năm dài
Quảng Bình cất cánh…tương lai đón chờ
“Bác về, rồi Bác lại vô”
Quảng Bình khởi sắc từng giờ, báo công… !
 
Lê Anh Phong
 
(*) “Bác về, rồi Bác lại vô”: Lời Bác hẹn lại với cán bộ và nhân dân Quảng Bình trên sân bay dã chiến Hữu Cung (Đồng Hới) vào buổi sáng chia tay ngày 17-6-1957.
(**) Ngày khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nhân dân Quảng Bình, tại Đồng Hới.
(***) Cửa biển Nhật Lệ: Nơi Bác từng nghỉ lại tại Nhà khách Sư đoàn 325 (đêm 16-6-1957).