Đảng và mùa Xuân

  • 08:25 | Thứ Hai, 15/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Búa liềm cờ đỏ sao vàng
Lòng vui mở hội thêm trang sử hồng
Đại hội Đảng đã thành công
Cùng xuân Tân Sửu vun trồng niềm tin
 
Ơn Người, ân đức tổ tiên
Nhiệt thành dậy sóng bao miền đảo xa
Tầng không cánh én thăng hoa
Biên cương phên dậu lòng ta đồng hành
 
Ruộng đồng ngô lúa đan xanh
Cá tôm, hoa trái ngọt lành tiếng thương
Vươn tầm cao những công trường
Thênh thang xa lộ cung đường an sinh
 
Kim chỉ nam ánh bình minh
Đổi mới sáng tạo, ta mình chung tay
Hồng chuyên sức trẻ dựng xây
Lòng dân có Đảng xuân này thêm xuân
 
Rừng măng vừa nhú thêm mầm
Cây trong vườn Bác âm thầm nở hoa
 
Đỗ Văn Xuân