.
Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh:

Tọa đàm kỷ niệm 15 năm ngày thành lập

.
16:09, Thứ Năm, 19/11/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 19-11, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam (DSVHVN) tỉnh Quảng Bình tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 65 về việc bảo tồn cổ tích trong toàn cõi Việt Nam (23-11-1945 - 23-11-2020), 15 năm Ngày DSVHVN (23-11-2005 - 23-11-2020) và 15 năm thành lập Hội DSVHVN tỉnh.
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm.
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm.
Hội DSVHVN tỉnh Quảng Bình là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có tâm huyết với di sản văn hóa. Hội được thành lập theo Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 30-3-2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. Tính đến nay, Hội DSVHVN tỉnh có 11 hội và chi hội cơ sở trực thuộc Tỉnh hội (gồm 6 hội và 5 chi hội).
 
Trong những năm qua, Hội DSVHVN tỉnh luôn xác định công tác tuyên truyền bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa cho cộng đồng là nhiệm vụ trọng tâm. Nhiều hội và chi hội đã có sự liên kết, tổ chức các hoạt động, các sự kiện nhằm tích cực quảng bá, giới thiệu các di sản văn hóa của các địa phương; chủ động sưu tầm, biên soạn và xuất bản nhiều ấn phẩm văn hóa có giá trị phản ánh vùng đất, con người và văn hóa của từng địa phương...
 
Trên diễn đàn khoa học, nhiều hội viên Hội DSVHVN tỉnh đã tích cực nghiên cứu, phản biện, tham gia các hội thảo khoa học, tọa đàm khoa học, cũng như có các bài viết đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần tích cực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản trên địa bàn tỉnh…
 
Tuy nhiên, bên cạnh đó, quá trình hoạt động của hội vẫn còn một sô hạn chế, như: hội vẫn chưa tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong cộng đồng nhằm chung tay bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; nguy cơ thất truyền, mai một của nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang là vấn đề đáng lo ngại nếu không kịp thời có những biện pháp hữu hiệu; hoạt động của một số hội và chi hội cơ sở vẫn còn yếu, lúng túng, chồng chéo…
 
Thời gian tới, hội tiếp tục coi trọng công tác tuyên truyền, vận động hội viên, tạo hiệu ứng sức lan tỏa toàn xã hội để cùng chung tay bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; khuyến khích các hoạt động sáng tạo, sưu tầm, gìn giữ, truyền dạy và phổ biến các giá trị văn hóa dân tộc; thường xuyên thúc đẩy trao đổi thông tin, lý luận, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa...
 
Phạm Hà
 
,