.

Thầy tôi

.
08:24, Thứ Ba, 03/12/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Thầy tôi giờ tuổi đã cao                                                                     
Bên đèn, đêm xuống vẫn vào làm thơ                                
Sách hay lật mở từng tờ                                                                           
Kiếm tìm con chữ vần thơ, câu hò
                                        
Trọn đời gắn bó học trò                                                                            
Yêu nghề dạy học, chăm lo lớp trường                                                  
Tháng năm chẳng quản gió sương                                                           
Nắng mưa thầy vẫn con đường thôn quê  
                           
Lòng trong nhiệt huyết theo nghề                                                            
Khó khăn, gian khổ chẳng hề đắn đo                                                     
Thầy mong sao lũ học trò                                                                       
Siêng năng học tập, lớn lo xây đời   
                                        
Đò đưa năm tháng vui buồn                                                               
Nhớ thầy trò vẫn người người về thăm                                               
Nụ cười ở tuổi bảy lăm                                                                             
Cuộc đời thỏa nguyện con tằm nhả tơ
 
Đinh Văn Chiêm             
,