.

Thực hiện nghiêm túc công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19

.
08:39, Thứ Ba, 03/08/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Đó là nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1418/UBND-KT ban hành ngày 30-7-2021 gửi các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.
 
Theo đó, để thực hiện nghiêm túc công tác thu gom, phân loại và xử lý chất thải phát sinh trong quá trình cách ly y tế, điều trị bệnh nhân Covid-19 theo quy định, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan chỉ đạo việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhiễm hoặc có nguy cơ nhiễm Covid-19 tại các cơ sở y tế ngoài bệnh viện, tại các đơn vị quản lý khu vực cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại sân bay, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú... Trong trường hợp hệ thống xử lý chất thải y tế của bệnh viện tuyến huyện không đáp ứng được thì chỉ đạo vận chuyển đến bệnh viện đa khoa (BVĐK) tuyến huyện khác gần nhất để phối hợp xử lý; nếu các BVĐK tuyến huyện trong tỉnh không đáp ứng được thì hợp đồng với đơn vị có chức năng ngoài địa bàn tỉnh để tiếp nhận, xử lý theo quy định.
 
Mặt khác, tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc hướng dẫn phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc bệnh Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp;  hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân Covid-19 tại cộng đồng; quản lý vỏ lọ vắc xin Covid-19.
 
UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19, các bệnh viện, cơ sở cách ly tập trung rà soát lại vật tư, trang, thiết bị và thực trạng công tác xử lý môi trường để có phương án điều chỉnh cho phù hợp, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trường hợp vướng mắc vượt quá năng lực xử lý của đơn vị thì báo cáo về Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, hỗ trợ. Các sở Tài nguyên và Môi trường, Y tế tăng cường phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân Covid-19, khu cách ly tập trung thực hiện công tác thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế phát sinh do dịch Covid-19; hướng dẫn BVĐK tuyến huyện liên hệ với đơn vị chức năng ngoài địa bàn tỉnh để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhiễm hoặc có nguy cơ nhiễm Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong trường hợp hệ thống xử lý của các bệnh viện quá tải.
 
Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc biện pháp quản lý chất thải y tế, chất thải sinh hoạt phát sinh do dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá cho người lao động, hộ gia đình, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khu chung cư, tại lễ tang theo nội dung hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải thông thường tại các khu vực cách ly y tế tập trung, bảo đảm không để chất thải ứ đọng gây phát sinh ô nhiễm môi trường; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh kiểm tra, giám sát đối với các trường hợp cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú trong việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch Covid-19.
 
Tùy Phong
,