icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Sơ kết công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông

  • 14:01 | Thứ Ba, 20/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 20-7, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tổ chức hội nghị trực tuyến với 8 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để sơ kết công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2021.
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hoàng Hữu Thái chủ trì hội nghị trực tuyến.
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hoàng Hữu Thái chủ trì hội nghị trực tuyến.
Trong 6 tháng đầu năm, Sở TT-TT đã hoàn thành thuyết minh Quy hoạch TT-TT tích hợp vào Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Lĩnh vực bưu chính, viễn thông không ngừng phát triển hạ tầng, dịch vụ, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành các cấp, phục vụ tích cực trong phòng chống dịch bệnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh và các sự kiện trọng đại của tỉnh.
 
Lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) cũng có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 
 
Các đơn vị trong ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, đề án, kế hoạch quan trọng về chính quyền điện tử (CQĐT), đô thị văn minh, chuyển đổi số. Các sở, ban, ngành, địa phương đã chủ động rà soát, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp cơ bản và tổ chức triển khai ứng dụng CNTT, xây dựng CQĐT, góp phần thúc đẩy hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành, giải quyết công việc và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.
 
Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần tạo sự ổn định xã hội, tạo niềm tin cho người dân, đặc biệt trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… 
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông.
Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngành TT-TT đã triển khai khảo sát, kết nối các hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly y tế tập trung; tổ chức ứng dụng hiệu quả hệ thống hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến huyện phục vụ các cuộc họp chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; triển khai Bản đồ số dịch tễ Covidmaps và chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường triển khai, sử dụng các biện pháp, giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 
 
Tại hội nghị, đại biểu ở các điểm cầu trực tuyến đã có nhiều phát biểu tham luận, trao đổi ý kiến nhằm đánh giá những kết quả đạt được; chỉ ra các tồn tại, hạn chế và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác TT-TT những tháng cuối năm 2021.
 
Theo đó, ngành TT-TT tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh, phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng chuyển đổi số; triển khai kế hoạch chỉnh trang cáp thông tin của UBND tỉnh; chỉ đạo các doanh nghiệp chuyển đổi trạm BTS, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông; hiện đại hóa hạ tầng đảm bảo phủ sóng thông tin di động, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt công tác bảo đảm thông tin liên lạc trên địa bàn.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông
Mặt khác, tập trung rà soát các hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, đầu tư nâng cấp hạ tầng nền tảng CQĐT, đặc biệt là Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh, mạng diện rộng của tỉnh, Hệ thống phòng họp không giấy, hạ tầng CNTT của các sở, ban, ngành, địa phương.
 
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu độc, tin giả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên tất cả các lĩnh vực.
 
A.T