.

Đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

.
09:01, Thứ Sáu, 18/06/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị và có các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị, địa phương về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Tuy nhiên, đến cuối tháng 5-2021, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 mới giải ngân được 27,51% (nếu kể cả vốn kéo dài từ năm 2018, 2019 và 2020 sang 2021 thì chỉ đạt 23,97%).
Bảo đảm tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng các địa phương trong tỉnh. Ảnh: Tùy Phong
Bảo đảm tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng các địa phương trong tỉnh. Ảnh: Tùy Phong
Trước thực tế đó, ngày 16-6-2021, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Công văn số 1004/UBND-TH về việc đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Nội dung công văn nêu rõ:
 
Xác định đây là giải pháp hết sức quan trọng góp phần tăng thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương: hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước năm 2021 cho các dự án trước ngày 15-6-2021 (nếu còn nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết); tập trung đẩy nhanh các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Xem kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ khi bình xét thi đua khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan.
 
Đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, cần xây dựng kế hoạch, lên biểu đồ về tiến độ thực hiện, nghiệm thu, giải ngân chi tiết cho từng dự án và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả (trong đó: có trình tự, giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, thực hiện hợp đồng, thi công, thanh quyết toán...); thường xuyên sâu sát, kịp thời chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; trong trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất để giải quyết. Thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng quy định. Lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực (kỹ thuật và tài chính), kinh nghiệm để triển khai dự án đúng tiến độ bảo đảm chất lượng công trình.
 
Bên cạnh đó, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần tăng cường giám sát, đôn đốc nhà thầu huy động máy móc, nhân công để triển khai dự án theo tiến độ, thực hiện nghiệm thu thanh toán theo giai đoạn, không để dồn khối lượng nghiệm thu thanh toán cuối năm; đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của đơn vị, bị cắt giảm, điều chuyển vốn cho các công trình, dự án khác…
 
UBND tỉnh cũng có những yêu cầu cụ thể với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Kế hoạch-Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của mình để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.
 
Đối với các dự án ODA, các dự án sử dụng nguồn vốn từ tiền bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, các dự án sử dụng nguồn vốn Ngân sách Trung ương kéo dài sang năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu chủ động triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án.
 
Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án tập trung triển khai thực hiện và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu không giải ngân hết số vốn được giao.
 
M.N
 
,