.

Tuyên Hóa: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 7

.
14:30, Thứ Năm, 08/04/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng 8-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị lần thứ 7, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng quý I năm 2021 và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021. 

Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị.

Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị.

Theo báo cáo, quý I năm 2021, huyện Tuyên Hóa đã hoàn thành gieo trồng các loại cây trồng vụ đông-xuân với tổng diện tích 4.183 ha/4.123 ha, đạt 101,4% kế hoạch. Địa phương đã triển khai thực hiện tốt việc hỗ trợ phát triển sản xuất cho nhân dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, nhất là kiểm soát, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi, bệnh lở mồm long móng, bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò.
 
Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong quý I ước đạt 79 tỷ đồng đạt 20,8% so với kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách thực hiện gần 14/76 tỷ đồng, đạt 18,17% kế hoạch năm. 
Về công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng năm 2021. Quy chế làm việc của cấp ủy được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Các vướng mắc, khó khăn được chỉ đạo giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được chú trọng, tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, dễ phát sinh vi phạm, như: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản.
 
Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Bầu cử huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và thỏa thuận danh sách sơ bộ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 35 đại biểu và giới thiệu 69 người ứng cử tại 8 đơn vị bầu cử.
 
Tổng số đại biểu HĐND xã được bầu là 391 đại biểu, giới thiệu là 777 người ứng cử tại 112 đơn vị bầu cử. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên và chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ 3 theo quy định. 
 
Quý II năm 2021, huyện Tuyên Hóa tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng, chống hạn; chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh các loại cây trồng; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị tập trung giải quyết những tồn đọng, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng và các dự án phát triển quỹ đất.
 
Về công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tổ chức cơ sở đảng nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
Dương Công Hợp
 
 
,