.

Bàn giao biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

.
16:05, Thứ Sáu, 16/04/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 16-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức bàn giao biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh.
 
Tham dự có các đồng chí: Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh; Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh; Trần Thế Vương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký UBBC tỉnh.

Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh và đồng chí Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh ký biên bản giao, nhận danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử.

Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh và đồng chí Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh ký biên bản giao, nhận danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử.

Thực hiện Điều 57 và Điều 58 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tiến hành bàn giao đến UBBC tỉnh biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử, danh sách 2 người xin rút không tham gia ứng cử và 2 đơn xin rút khỏi danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và UBBC tỉnh giao, nhận biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và UBBC tỉnh giao, nhận biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử.

Đối với danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tiến hành bàn giao đến UBBC tỉnh biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, danh sách 83 người đủ tiêu chuẩn ứng cử, danh sách 6 người xin rút không tham gia ứng cử và 6 đơn xin rút khỏi danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
Trên cơ sở biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh bàn giao, UBBC tỉnh sẽ thực hiện các bước để tiến hành công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV ở địa phương và lập, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định tại khoản 5, Điều 57 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.
 
Hiền Chi
 
 
 
,