.

Cải cách hành chính phải thực chất, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và phát triển của tỉnh

.
20:40, Thứ Tư, 03/03/2021 (GMT+7)

(QBĐT) - Đó là nội dung chỉ đạo của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan về công tác cải cách hành chính (CCHC) vào ngày 3-3.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành.

Năm 2020, thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ đã tham mưu hiệu quả việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC. Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC được đẩy mạnh.

Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2019 có sự thăng hạng về điểm số và duy trì xếp hạng ở mức trung bình khá toàn quốc. Đặc biệt, một số lĩnh vực đứng trong nhóm đầu của cả nước, như: chỉ số công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, là 1 trong 2 đơn vị dẫn đầu toàn quốc; chỉ số cải cách thủ tục hành chính (TTHC) xếp thứ 8… và một số chỉ số khác xếp hạng từ thứ 13 đến 28/63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một số lĩnh vực đạt thấp, xếp hạng từ 40 đến 61/63 tỉnh, thành phố…   

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: Cải cách hành chính phải thực chất, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và phát triển của tỉnh.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: Cải cách hành chính phải thực chất, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và phát triển của tỉnh.

Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật được thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo. Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện cắt giảm, đơn giản hoá TTHC trong nhiều lĩnh vực. Tính đến nay, tổng số TTHC đang có hiệu lực thi hành được UBND tỉnh công bố và tổ chức công khai là 1.971 thủ tục. Năm 2020, toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.072.639 hồ sơ, cơ bản đã giải quyết đúng hạn theo quy định.

Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã giảm 13 phòng, ban thuộc sở, giảm 2 chi cục, giảm 15 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; giảm 163 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện; giảm 8 đơn vị cấp xã; giảm 124 thôn, tổ dân phố.

Về tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến nay đã tinh giản 172 biên chế công chức và 1.592 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hành chính… được chú trọng và đạt các kết quả tích cực.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với Văn phòng UBND tỉnh, thời gian qua đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC của tỉnh để triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm trong năm được Chính phủ giao, làm cơ sở cho việc triển khai, chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.

Riêng trong năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành và giao Văn phòng UBND tỉnh ban hành gần 500 văn bản triển khai, chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ như công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.         

Về hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh, trong 3 năm qua, trung tâm đã đón tiếp hơn 150.000 lượt người đến liên hệ giải quyết TTHC, trung bình mỗi ngày tiếp nhận và trả kết quả gần 200 hồ sơ, ngày cao điểm lên đến 600 hồ sơ. Mô hình Trung tâm Hành chính công đã khẳng định hiệu quả, tăng tính minh bạch, thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở cấp tỉnh, tăng hiệu quả làm việc, giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Với vai trò là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh trong lĩnh vực cải cách thể chế, hàng năm, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; tham mưu UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục trong ban hành văn bản QPPL. Sở đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương ngay từ khâu soạn thảo, lấy ý kiến góp ý đến việc tổ chức thẩm định, bảo đảm có chất lượng và đúng tiến độ các dự thảo văn bản QPPL.

Giai đoạn 2016-2021, Sở Tư pháp đã thẩm định, góp ý 604 dự thảo văn bản QPPL của Trung ương và địa phương; giúp UBND tỉnh thực hiện tự kiểm tra 199 văn bản QPPL, kiểm tra theo thẩm quyền 215 văn bản QPPL, rà soát 1770 văn bản QPPL.

Lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC, hiện đại hóa nền hành chính tỉnh những năm qua đạt nhiều kết quả tích cực. Cùng với hoạt động ổn định và đồng bộ của Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh, Trung tâm điều hành thông tin được khởi động từ năm 2020, mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai đã tạo điều kiện quan trọng cho việc xây dựng chính quyền điện tử, triển khai các dịch vụ đô thị thông minh như dịch vụ tiếp nhận phản ánh hiện trường của người dân, dịch vụ giám sát an toàn giao thông, an ninh trật tự… Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước đã được quan tâm chỉ đạo, góp phần thúc đẩy hiện đại hóa nền hành chính và nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành, giải quyết công việc. Đến nay, tỉnh đã có nhiều hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung đồng bộ, thống nhất.

Hội nghị cũng đã tập trung rà soát phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế và tìm nguyên nhân, đề xuất các kiến nghị, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần tập trung tháo gỡ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác CCHC cần xác định là một trong những tiêu chí đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức, cơ quan, ban ngành. Thời gian tới, UBND tỉnh nhanh chóng kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC của tỉnh để có cơ chế hoạt động hiệu quả; khởi động thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh với việc lựa chọn một số nội dung trực tiếp thực hiện trong năm 2021 và từng năm tiếp theo. Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh phải là cầu nối xuyên suốt về công tác CCHC từ tỉnh với cơ sở, bảo đảm cả hệ thống chính trị vận hành đồng bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với các nhiệm vụ của sở, ngành đồng thời lưu ý UBND tỉnh xem xét, nghiên cứu các hướng dẫn của Trung ương, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy để sắp xếp lại một số tổ chức phù hợp; quan tâm Đề án vị trí việc làm, công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ; chú trọng nội dung đạo đức trong thực thi công vụ, ứng xử nơi công sở, quy chế xin lỗi công dân… để triển khai thực hiện nghiêm túc.

Để tăng hiệu quả CCHC, cần nghiên cứu, lựa chọn các chủ đề cụ thể hàng năm. Quá trình thực hiện, Ủy ban MTTQVN tỉnh nâng cao vai trò giám sát, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành nhiệm vụ CCHC nói chung, các nội dung cam kết tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020 nói riêng, bao gồm nội dung CCHC. Sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong công tác CCHC của tỉnh sẽ góp phần tạo thuận lợi trong việc cùng với cả nước triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 chuẩn bị ban hành, đưa công tác CCHC đi vào thực chất, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và phát triển của tỉnh, của đất nước.

Ngọc Mai

,