icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Xây dựng lớp nông dân mới, có khoa học, công nghệ, nắm chắc kinh tế số

  • 22:17 | Thứ Bảy, 12/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị  trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010-2020” và quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10-5-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020, tổ chức vào ngày 12-12-2020

Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh điều hành hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh điều hành hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình
Chủ trì và điều hành hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 61; Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 61; Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 61.
 
Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì với sự tham gia của lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; thành viên ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW tỉnh và tổ giúp việc; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.
 
Qua 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW, hàng năm có trên 3,6 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (đạt 138,4% so với mục tiêu Đề án). Đến nay có trên 505.000 hộ thu nhập từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng, hơn 27.000 hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng; trên 220.000 hộ nghèo được hỗ trợ vật tư, ngày công lao động, tiêu thụ sản phẩm... trị giá trên 4.800 tỷ đồng; hơn 11 triệu lao động được tạo việc làm; trên 1 triệu hộ nghèo có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất, 100.000 hộ nông dân thoát nghèo. 
 
Thu nhập cho cư dân ở nông thôn từ 9,15 triệu đồng/người (năm 2008) lên 35,88 triệu đồng/người (năm 2018), đạt 156,8% so với mục tiêu Đề án. Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh, đến năm 2020 ước còn dưới 3%.
 
Tại Quảng Bình, sau 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyến, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và các tầng lớp nhân dân về nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân có nhiều chuyển biến tích cực.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tích cực chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cấp Hội Nông dân hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, lấy lợi ích thiết thực của nông dân làm mục tiêu phấn đấu, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
 
Đến nay, toàn tỉnh có trên 75.840 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, hàng trăm hộ có thu nhập từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm. Nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp Hội Nông dân đã trực tiếp giúp đỡ 4.186 hộ, phối hợp giúp đỡ 15.483 hộ thoát nghèo với tống số tiền 17.459 triệu đồng và 57.153 ngày công.
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị.
Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân tỉnh trực tiếp tham gia và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn; ban hành các cơ chế, chính sách và tạo điều kiện để Hội Nông dân tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao vị thế chính trị của tổ chức Hội.
 
Từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp với trên 54.419 triệu đồng, đã có gần 28.400 lượt hộ được vay vốn, xây dựng 700 mô hình sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, tạo việc làm cho gần 5 vạn lao động. Công tác đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất được chú trọng, chất lượng nguồn lao động được nâng cao…
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, đề xuất nhiều giải pháp, chia sẻ các bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Đề án 61, Hội Nông dân Việt Nam trong việc triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW. Ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực qua 10 năm triển khai thực hiện Kết luận 61, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Với mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống của người nông dân, thời gian tới cần tiếp tục xây dựng lớp nông dân mới, có khoa học, công nghệ, nắm chắc kinh tế số, đổi mới tư duy và cách làm. Giai cấp nông dân phải tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế thị trường, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Nông nghiệp, nông thôn và nông dân tiếp tục đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới cần dồn sức chỉ đạo quyết liệt. Xây dựng nông thôn mới không chỉ là hạ tầng mà chính là nâng cao đời sống của người dân. Hội Nông dân Việt Nam cần phát huy tốt hơn nữa vai trò trung tâm, nòng chốt trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân và xây dựng nông thôn mới.
 
Các bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả hơn nữa Kết luận 61. Các cấp hội nông dân tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy sáng tạo, có trình độ, kỹ năng; tiếp tục sử dụng hiệu quả những nguồn lực mà Đảng và Nhà nước giao cho Hội, nhất là các trung tâm dạy nghề, hỗ trợ nông dân.
 
Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ, ngành xem xét, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Hội Nông dân Việt Nam.
 
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời khẳng định, từ những kết quả, kinh nghiệm trong 10 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ, hội nghị xác định nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tiếp tục thực hiện Kết luận 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg đáp ứng yêu cầu tình hình mới.
 
Ngọc Mai