.

Nghiên cứu, học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020

.
14:39, Thứ Ba, 17/12/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 17-12, tại TP. Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh" theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có các đồng chí: Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong tỉnh.  
Các đại biểu tỉnh Quảng Bình tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Hội nghị đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu nội dung chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với 2 phần chính, gồm: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới. 
 
Theo đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng là nội dung và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực cho công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu tập trung tiếp thu nội dung cơ bản của chuyên đề, kết hợp nghiên cứu tài liệu, vận dụng sáng tạo vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Cấp ủy, chính quyền các cấp cần đưa nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020 vào các buổi sinh hoạt chi bộ, toàn thể cơ quan, đơn vị, địa phương và các kế hoạch, chương trình hành động, nhất là lựa chọn những chủ đề có nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong năm 2020 để chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.
 
Theo đó, phát động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện văn hóa công sở; tăng cường công tác tuyên truyền các mô hình hay, cách làm có hiệu quả, gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
 
Cấp ủy các cấp cần lồng ghép thực hiện nội dung học tập chuyên đề năm 2020 với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của ngành đã đề ra, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, kế hoạch 5 năm 2016-2020 và tạo tiền đề để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Hiền Chi
,