.
Hội Nông dân tỉnh:

Quán triệt, triển khai các nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

.
09:16, Thứ Năm, 10/10/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 9-10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, khoá VII, nhiệm kỳ 2019-2023.
Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, khoá VII
Toàn cảnh hội nghị.
Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, khoá VII, họp từ ngày 21 đến 22-7 tại Hà Nội. Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe những nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, khoá VII, nhiệm kỳ 2019-2023 về đẩy mạnh xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp; tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.
 
Hội nghị nhằm giúp các cán bộ chủ chốt Hội Nông dân các cấp nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của nghị quyết, từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân để triển khai thực hiện hiệu quả tại các đơn vị.
 
X.V
,