.

Thị ủy Ba Đồn: Tập trung các giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

.
15:16, Thứ Năm, 19/09/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 19-9, Thị ủy Ba Đồn tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn dự và chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW.
Các đồng chí lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc đến các chi, đảng bộ trực thuộc; chỉ đạo các cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, các ngành tổ chức triển khai, quán triệt về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.
 
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn được xây dựng, phát huy và nhân rộng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. 
 
Hội nghị đã tập trung thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thỉ 05- CT/TW, chuyên đề hàng năm gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thường xuyên, chặt chẽ, đồng bộ, nghiêm túc hơn; triển khai thực hiện thường xuyên, có hiệu quả xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với nhiệm vụ của ngành, đơn vị; chấn chỉnh, uốn nắn, có biện pháp xử lý nghiêm những việc làm sai trái, không chấp hành, tự giác trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tiêu cực, tham nhũng,  tạo thành một phong trào sâu rộng có chuyển biến thực chất, thực sự, nhất là trong tình hình hiện nay. 
 
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Lan Chi
,