.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính, khóa 15

.
13:50, Thứ Hai, 12/08/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 12-8, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính, khóa 15. Tham gia lớp bồi dưỡng có 75 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.
Đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.
Đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 2 tháng, các học viên sẽ được lĩnh hội 20 chuyên đề về các kiến thức cơ bản trong quản lý hành chính Nhà nước; kiến thức quản lý Nhà nước theo ngành, lãnh thổ; các kỹ năng cơ bản quản lý hành chính Nhà nước như: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thuyết trình, đánh giá thực thi công vụ, tổ chức và điều hành hội họp...

Ngoài ra, kết thúc các phần lý thuyết các học viên còn tham gia đi thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.

Lớp bồi dưỡng sẽ góp phần phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng với yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước.

Đây cũng là cơ sở để chuẩn hóa ngạch chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.

Lan Chi

 

,