.

Nâng cao nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

.
17:11, Thứ Năm, 14/06/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 14-6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
 Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị tổng kết thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
Trong những năm qua, trên cơ sở hệ thống văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Quốc phòng về công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh đã cụ thể hóa bằng nghị quyết, kế hoạch để triển khai thực hiện với nhiều hình thức. Toàn tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và phát huy được sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
 
Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương, đơn vị liên quan hàng năm tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng theo đúng mục đích và có hiệu quả, bảo đảm sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương gắn với nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, giữ vững thế trận khu vực phòng thủ của tỉnh. Nhờ vậy, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra các vụ việc lớn về xâm phạm các công trình quốc phòng và khu quân sự.
 
Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm đất quốc phòng, vi phạm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng vẫn còn xảy ra; việc phối hợp thẩm định về quốc phòng trong các dự án phát triển kinh tế-xã hội vẫn còn hạn chế, nhất là ở cấp huyện.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng nhận thức và thực hiện nghiêm pháp lệnh; nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, công tác điều hành, quản lý của chính quyền các cấp, thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quản lý, quy hoạch xây dựng quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội, củng cố tiềm lực quốc phòng-an ninh; tiếp tục đầu tư ngân sách để xây dựng các công trình quốc phòng ven biển và trên các đảo gần bờ, từng bước xây dựng hạng mục trong khu căn cứ hậu phương, căn cứ chiến đấu...; tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện tốt các luật, nghị định, thông tư liên quan đến quốc phòng-an ninh, góp phần nâng cao khả năng phòng thủ của địa phương, đất nước.
 
N.M
 
,