.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Ba Đồn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023

.
15:46, Thứ Sáu, 15/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong 2 ngày 14 và 15-6, Hội Nông dân thị xã Ba Đồn tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2018; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.

Tham dự có đồng chí Trần Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, UBND thị xã Ba Đồn và 157 hội viên tiêu biểu của Hội Nông dân thị xã Ba Đồn…

Đồng chí Trần Thắng, Bí thư Thị uỷ Ba Đồn trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ba Đồn cho Hội Nông dân thị xã.
Đồng chí Trần Thắng, Bí thư Thị uỷ trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ba Đồn cho Hội Nông dân thị xã.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân đã bám sát nghị quyết của Đảng, tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên nông dân thi đua khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII và XXIV; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân thị xã lần thứ X đã đề ra.

Các phong trào thi đua của Hội tiếp tục được phát triển cả chiều rộng, chiều sâu góp phần vào phát triển kinh tế và công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững an ninh chính trị ở khu vực nông thôn và đô thị. Cụ thể, trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Hội Nông dân thị xã đã tích cực chỉ đạo hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất.

Hàng năm, có 15.350 hộ đăng ký thi đua đạt danh hiệu nông dân SXKDG các cấp, chiếm trên 82% so với số hộ có hội viên. Đến nay, toàn thị xã có 5.839 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân SXKDG các cấp (tăng 32,5% so với năm 2012). Từ phong trào thi đua, các cấp Hội đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động có thu nhập ổn định, trực tiếp giúp đỡ 580 hộ, phối hợp giúp đỡ 7.660 hộ thoát nghèo.

Hơn 5 năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nông dân toàn thị xã đã đóng góp 62,68 tỷ đồng, trong đó: đóng góp bằng tiền mặt 30,8 tỷ đồng, đóng góp ngày công quy đổi bằng tiền 5,3 tỷ đồng, hiến đất và tài sản trên đất quy đổi bằng tiền 26,58 tỷ đồng, để sửa chữa, xây dựng, duy tu, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và các công trình phúc lợi ở nông thôn. Nông dân nhiều xã đã chung tay thực hiện tốt chương trình “Kiên cố hóa trường học”, “Bê tông hóa kênh mương”, “Cải thiện nhà ở cho hộ nghèo”, xây dựng chợ, nhà văn hóa thôn...

ngh
Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã Ba Đồn, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tổ chức Hội các cấp từng bước trưởng thành, vững mạnh, hàng năm có 90% cơ sở, 80% chi hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh; đội ngũ cán bộ hội được kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới của đất nước. Điều đó khẳng định tổ chức Hội thực sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và là chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của thị xã. 

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Thắng, Bí thư Thị uỷ Ba Đồn ghi nhận những kết quả mà Hội Nông dân thị xã đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân thị xã Ba Đồn cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của người nông dân; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân; chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023...

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã Ba Đồn khoá XI, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 21 đồng chí. Đồng chí Đoàn Hữu Thanh tiếp tục tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ba Đồn, nhiệm kỳ 2018-2023.

Lê Mai

 

,