.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19

.
08:33, Thứ Bảy, 01/08/2020 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 29-7, Tỉnh ủy Quảng Bình đã có Công văn số 963-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sau đây là toàn văn công văn:

 

,