Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh trung cấp Công an nhân dân năm 2024

  • 06:27 | Thứ Sáu, 12/04/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Theo hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2024 do Bộ Công an vừa mới ban hành, năm 2024, các trường Công an nhân dân được giao tuyển sinh 600 chỉ tiêu hệ trung cấp Công an nhân dân chính quy tuyển mới.
 
Trong số này, 300 chỉ tiêu xét tuyển đối tượng là học sinh tốt nghiệp THPT và chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ; 300 chỉ tiêu xét tuyển đối với chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ, học sinh Trường Văn hóa Công an.
 
Phương thức xét tuyển
 
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng
 
- Phương thức 2: Thi tuyển 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Đối tượng xét tuyển và yêu cầu cụ thể đối với từng phương thức xét tuyển
 
Xét tuyển Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ và học sinh Trường Văn hóa:
 
- Phương thức 1:
 
- Đối tượng và thứ tự ưu tiên xét tuyển thẳng:
 
+ Thí sinh là con đẻ của liệt sĩ CAND;
 
+ Thí sinh là con đẻ của thương binh CAND (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên);
 
+ Thí sinh là con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang trong CAND; thí sinh là con đẻ của Anh hùng Lao động trong CAND;
 
+ Thí sinh là con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hy sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh
 
+ Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi khoa học, kỹ thuật quốc tế hoặc thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 
+ Thí sinh đoạt giải ba trở lên trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (ưu tiên xét tuyển giải từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu, trong trường hợp vẫn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an).
 
- Phương thức 2:
 
+ Xét tuyển theo tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trung cấp CAND và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên đối tượng, điểm ưu tiên khu vực và điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an lấy từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu.
 
Công thức tính như sau: ĐXT = ((M1+M2+M3)+(L10+L11+L12)/3)x3/4+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:
 
+ ĐXT: Điểm xét tuyển
 
+ M1, M2, M3: Điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND
 
+ L10, L11, L12: Điểm tổng kết 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12
 
+ KV: Điểm ưu tiên khu vực theo quy chế Bộ LĐTB&XH
 
+ ĐT: Điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế Bộ LĐTB&XH
 
+ ĐTh: Điểm cộng đối tượng theo quy định của Bộ Công an.
Chỉ tiêu tuyển sinh hệ trung cấp CAND năm 2024 theo từng trường và từng nhóm đối tượng.
Chỉ tiêu tuyển sinh hệ trung cấp CAND năm 2024 theo từng trường và từng nhóm đối tượng.
Riêng các thí sinh đã hoàn thành chương trình các môn văn hóa phổ thông trong chương trình đào tạo trung cấp nghề: Điểm trung bình học tập tương đương điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 để tính điểm xét tuyển vào trường CAND là trung bình cộng điểm từng môn văn hóa THPT trong cả khóa học theo hệ số của từng môn và làm tròn đến 02 chữ số thập phân, theo công thức sau: ĐTB= ((ĐM1 x hệ số môn 1) + (ĐM2 x hệ số môn 2)+…+ (ĐMn x hệ số môn n))/(hệ số môn 1 + hệ số môn 2 +…+ hệ số môn n).
 
- Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:
 
+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;
 
+ Thứ hai, xét thí sinh có điểm môn ưu tiên cao hơn, trong đó: Môn Toán học là môn ưu tiên đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Vật lý + Hóa học, Toán học + Vật lý + Tiếng Anh, Toán học + Hóa học + Sinh học; môn Ngữ văn là môn ưu tiên đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Lịch sử; Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý; môn Tiếng Anh là môn ưu tiên đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Anh; môn Tiếng Trung Quốc là môn ưu tiên đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Trung Quốc.
 
+ Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.
 
Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT, chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ, công dân thường trú trên địa bàn
 
Phương thức 1
 
- Đối tượng và thứ tự ưu tiên xét tuyển:
 
+ Thí sinh là con đẻ của liệt sĩ CAND;
 
+ Thí sinh là con đẻ của thương binh CAND (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên);
 
+ Thí sinh là con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang trong CAND; thí sinh là con đẻ của Anh hùng Lao động trong CAND;
 
+ Thí sinh là con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hy sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh
 
+ Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi khoa học, kỹ thuật quốc tế hoặc thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 
+ Thí sinh đoạt giải ba trở lên trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (ưu tiên xét tuyển giải từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu, trong trường hợp vẫn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an).
 
Phương thức 2
 
- Đối tượng:
 
+ Chiến sĩ nghĩa vụ có quyết định xuất ngũ.
 
+ Học sinh tốt nghiệp THPT.
 
- Xét tuyển trong số thí sinh dự tuyển nhưng không trúng tuyển đại học CAND năm 2024.
 
Ưu tiên trong tuyển sinh
 
- Điểm ưu tiên đối tượng, điểm ưu tiên khu vực thực hiện quy chế Bộ LĐTB&XH.
 
- Điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an:
 
+ Cộng điểm ưu tiên đối với thí sinh đoạt từ giải khuyến khích trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế tương ứng với môn đoạt giải, lĩnh vực đoạt giải để xét tuyển thẳng vào các trường CAND.
 
Trong đó: Giải nhất (huy chương vàng) được cộng 1.0 điểm; giải nhì (huy chương bạc) được cộng 0.75 điểm; giải ba (huy chương đồng) được cộng 0.5 điểm; giải khuyến khích được cộng 0.25 điểm. Thí sinh đoạt nhiều giải chỉ được cộng điểm thưởng một giải cao nhất.
 
+ Cộng 1.0 điểm đối với thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, con đẻ của nhân viên hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong CAND; con đẻ của cán bộ đã nghỉ mất sức hoặc chuyển ngành xuất ngũ hoặc đã từ trần có thời gian công tác liên tục trong lực lượng Công an từ 15 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển.
 
Cộng 0.5 điểm đối với thí sinh là con đẻ của Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã bán chuyên trách, có thời gian công tác trong lực lượng Công an xã từ đủ 15 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển. 
 
Trường hợp thí sinh có bố hoặc mẹ đã bị xử lý hình sự, buộc thôi việc hoặc tước danh hiệu CAND thì thí sinh không được hưởng ưu tiên theo người đó.
 
+ Thí sinh thuộc nhiều diện ưu tiên thì được hưởng diện ưu tiên cao nhất.
Theo Chinhphu.vn

tin liên quan

Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh: 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

(QBĐT) - Cách đây 50 năm, vào ngày 15/4/1974, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể lễ thành lập lực lượng Cảnh sát bảo vệ, trong đó có Cảnh sát cơ động (CSCĐ). Từ đó đến nay, ngày 15/4 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng CSCĐ. 

Tư tưởng "đánh chắc thắng" làm nên thắng lợi quyết định

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn rất kỹ trước khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra mặt trận: "... trận này quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh".

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh

(QBĐT) - Ngày 9/4, đoàn công tác của Cục Chính trị Quân khu 4 do đồng chí đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo" (gọi tắt là Đề án 2036).