Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

BĐBP tỉnh: Tập huấn công tác tham mưu, huấn luyện năm 2020

  • 07:58 | Thứ Ba, 11/02/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Từ ngày 7 đến 9-2-2020, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức tập huấn công tác tham mưu, huấn luyện năm 2020.
Nhóm học viên thực hành kỹ thuật chắp nối kíp gây nổ.
Nhóm học viên thực hành kỹ thuật chắp nối kíp gây nổ.
Tham gia tập huấn, học viên đã được các giáo viên, báo cáo viên truyền đạt những chuyên đề, như: một số nội dung cơ bản sửa đổi về công tác tham mưu, huấn luyện năm 2020; hướng dẫn bồi dưỡng, thống nhất phương pháp xây dựng văn kiện tham mưu huấn luyện chính quy ở đồn biên phòng; nguyên tắc tổ chức, phương pháp thông qua giáo án huấn luyện chiến thuật...
 
Đợt tập huấn nhằm mục đích bồi dưỡng, thống nhất chương trình huấn luyện cơ bản sửa đổi năm 2020 và nâng cao năng lực quản lý, tổ chức điều hành, kiểm tra huấn huyện cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tham mưu huấn luyện.
 
Đồng thời, nội dung huấn luyện được lấy làm cơ sở để tổ chức điều hành, triển khai và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, huấn luyện chiến đấu cho các đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Biên phòng trong tình hình mới.
 
Châu Thành