.

Đảng ủy Công an tỉnh: Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2019

.
09:12, Thứ Bảy, 28/09/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện kế hoạch, chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2019, Đảng ủy Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho các đồng chí bí thư, phó bí thư và đội ngũ cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm tham mưu, giúp việc về công tác đảng tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Công an tỉnh và các Đảng bộ Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Dự và trực tiếp quán triệt có đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đồng chí trong lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Hội nghị nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2019 của Đảng ủy Công an tỉnh.
Hội nghị nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2019 của Đảng ủy Công an tỉnh.

Việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đảng nhằm góp phần chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới của lực lượng Công an tỉnh, bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Những nội dung tập huấn tập trung quán triệt, giúp các đại biểu kịp thời nắm vững các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác đảng nói chung và công tác xây dựng Đảng trong CAND nói riêng, nhất là việc quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 128-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, quy định, hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh; tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả các giải pháp về củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; các cấp ủy đảng cần triển khai thực hiện việc chấn chỉnh công tác sinh hoạt trong Đảng đi vào nền nếp, nghiêm túc, hiệu quả; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Trần Tuấn

,