.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình: Kết quả và những bài học kinh nghiệm

.
08:27, Thứ Sáu, 23/08/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, vừa qua, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh”.

Thành công của cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức, năng lực vận hành cơ chế theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị đối với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ theo Nghị định 21-NĐ/CP của Chính phủ và trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến phòng thủ của LLVT địa phương trong tình hình mới.

Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh với chức năng là cơ quan chủ trì tham mưu phối hợp hiệp đồng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập, có thể đánh giá một cách tổng quát những kết quả đạt được ở một số giai đoạn quan trọng và những bài học rút ra trong quá trình thực hành diễn tập.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Quân khu 4 tặng quà biểu dương các đơn vị làm nhiệm vụ thực binh đánh địch đổ bộ đường biển.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Quân khu 4 tặng quà biểu dương các đơn vị làm nhiệm vụ thực binh đánh địch đổ bộ đường biển.

Trước hết, ở giai đoạn chuẩn bị, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan, ban, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, nhân dân và LLVT về tầm quan trọng của cuộc diễn tập, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu xây dựng gần 500 văn kiện các loại bảo đảm đúng quy cách tham mưu tác chiến, sát ý định diễn tập, đáp ứng được yêu cầu.

Nét mới trong cuộc diễn tập lần này là thay vì cơ quan Quân sự thường phải giúp đỡ các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc chuẩn bị các nội dung, nhất là soạn thảo các văn kiện diễn tập như trước đây thì nay cơ quan Quân sự chỉ đóng vai trò “cầu nối”, trung tâm phối hợp, hiệp đồng, giúp thẩm định về thể thức văn bản, công tác tham mưu tác chiến, tạo điều kiện để các cơ quan chuẩn bị nội dung sát với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị, nhất là đối với 3 đơn vị diễn tập thực nghiệm gồm: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Y tế và Tỉnh đoàn Quảng Bình.

Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đã điều động trên 6 nghìn người tham gia các khung tập, các nội dung huấn luyện thực binh và huy động số lượng lớn các loại vũ khí, trang bị từ súng, pháo, khí tài đến các phương tiện đặc chủng như xe tăng, tàu thủy… Nhờ làm tốt các bước hợp đồng nên tất cả đã “vào cuộc” một cách đồng bộ, nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Mặt khác, Bộ CHQS tỉnh cũng đã chủ động trong việc triển khai xây dựng Sở chỉ huy diễn tập cũng như hệ thống hầm hào, công sự, trận địa. Trong vòng chưa đầy 5 tháng làm công tác chuẩn bị, đã có hơn 9 nghìn ngày công của cán bộ, chiến sỹ tham gia đào đắp, xây dựng được hơn 400 hầm, nhà hầm, lán làm việc ở căn cứ chiến đấu; trên 300 công sự, trận địa, 12.000m giao thông hào, 30km đường cơ động, 5 bãi đỗ xe, 4.850m2  vườn, giàn rau xanh các loại được xây dựng bảo đảm quy cách, chất lượng… Sự chuẩn bị chu đáo, công phu, trách nhiệm trên chính là yếu tố quan trọng góp phần cho thành công của cuộc diễn tập mang mật danh “QB-19”.

Giai đoạn thực hành diễn tập đã vận dụng tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng, các ban, ngành, Mặt trận đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện” theo tinh thần Nghị định 21-NĐ/CP của Chính phủ. Các giai đoạn chuyển trạng thái của địa phương và LLVT đều được tiến hành đồng bộ, thống nhất, phù hợp với diễn biến tình hình.

Trong giai đoạn thực binh, các nội dung như: động viên quân nhân dự bị; huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền các vùng biển; thực binh phòng chống khủng bố, bạo loạn; tổ chức lớp học thời chiến và thực binh đánh địch đổ bộ đường biển, xâm nhập biên giới, cụm làng xã chiến đấu… đều bám sát phương án của đạo diễn, xử lý tốt các tình huống, sát diễn biến của tình hình và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Đặc biệt, nội dung tiếp nhận học sinh và tổ chức lớp học thời chiến, là vấn đề huấn luyện mới với lực lượng tham gia cơ bản là các cháu học sinh, nhờ được luyện tập thuần thục, kỹ lưỡng nên quá trình thực hành đã diễn ra đúng ý định, tái hiện được hoàn cảnh của lớp học thời chiến, tạo được cảm xúc và ấn tượng tốt cho lực lượng tham quan diễn tập, được Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 ghi nhận, đánh giá cao.

Từ thực tiễn và kết quả tổ chức cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Trước hết, phải luôn quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, xác định đây là một trong những nội dung thường xuyên, trọng yếu của cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị. Phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm góp phần làm chuyển biến nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân về ý thức quốc phòng-an ninh, về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng LLVT trong tình hình mới.

Thứ hai, cần chủ động triển khai công tác chuẩn bị mọi mặt, nhất là với hệ thống văn kiện; công tác điều động, bố trí lực lượng, cơ sở vật chất và công tác huấn luyện, luyện tập bảo đảm cho quá trình thực hành diễn tập. Chú trọng việc tổ chức quán triệt, giao nhiệm vụ diễn tập, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, từng thành viên tham gia diễn tập. Đồng thời, thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, cơ quan, ban, ngành làm tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thứ ba, phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, trong đó, lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng phải đóng vai trò nòng cốt trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập. Đồng thời, cần tăng cường đẩy mạnh hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, trọng tâm là công tác tư tưởng, dân vận, bảo đảm chính trị địa bàn…

Thứ tư, để nội dung diễn tập bảo đảm sinh động, sát thực tế, cần phải đưa những vấn đề huấn luyện phù hợp đặc thù nhiệm vụ cụ thể ở địa phương vào nội dung các bài tập; qua đó, kịp thời rút ra những vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng khu vực phòng thủ trên từng địa bàn.

Đặc biệt, trong quá trình tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập, phải thường xuyên trao đổi, tranh thủ ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu để nắm chắc ý định diễn tập, tránh sai sót, làm ảnh hưởng đến chất lượng nội trong quá trình thực hành diễn tập. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra đúng ý định, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Diễn tập khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện tổng hợp cao nhất, là dịp để các cơ quan thể hiện vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ theo chức năng nhiệm vụ.

Kết quả và những kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hành diễn tập sẽ là bài học quý cả về lý luận, thực tiễn, là cơ sở để các cấp, ngành, nhất là cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng nghiên cứu đề ra chủ trương, giải pháp để xây dựng và củng cố, tăng cường tiềm lực trong khu vực phòng thủ; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời bổ sung xây dựng các phương án tác chiến, sẵn sàng ứng phó thắng lợi các tình huống có thể xẩy ra, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Lê Văn Vỹ

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên

Theo báo cáo tổng hợp của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Quân sự tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tiến hành kiểm tra 9 tổ chức đảng và 99 đảng viên; giám sát chuyên đề 1 tổ chức đảng và 65 đảng viên, đạt 60% kế hoạch năm 2019.

Các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ và UBKT các cấp đều bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, đã gắn kiểm tra, giám sát tập thể cấp ủy với kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị; gắn trách nhiệm lãnh đạo của tập thể cấp ủy với trách nhiệm cá nhân được phân công phụ trách. Đồng thời, nghiêm túc chỉ ra những ưu khuyết điểm; quy rõ trách nhiệm và đề ra được chủ trương, biện pháp khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Cùng với đó, Ban Thường vụ và UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng đã thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp ủy, UBKT cấp ủy các địa phương trong tiến hành kiểm tra, giám sát Đảng ủy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ theo kế hoạch, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Mai Ngọc Tuân

Trường Quân sự tỉnh: Khai giảng lớp đào tạo sỹ quan dự bị bộ binh (khóa 5)

Thực hiện quyết định của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu huấn luyện, đào tạo sỹ quan dự bị năm 2019, vừa qua, Trường Quân sự tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo sỹ quan dự bị bộ binh (khóa 5) năm 2019 cho 40 đồng chí là hạ sỹ quan dự bị hạng 1 thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Trong thời gian 3 tháng, các sỹ quan dự bị sẽ được cập nhật những kiến thức cơ bản như: chủ nghĩa Mác-Lên nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nội dung, nguyên tắc và phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cấp phân đội đơn vị dự bị động viên; chức trách, nhiệm vụ của trung đội trưởng theo Điều lệnh quản lý bộ đội; cách sử dụng các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế của trung đội; thực hành chỉ huy trung đội trong nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu...

Lớp đào tạo sỹ quan dự bị bộ binh (khóa 5) năm 2019 là cơ sở để các sỹ quan dự bị tập trung rèn luyện trở thành những cán bộ có năng lực toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ huy, quản lý, huấn luyện và xây dựng đơn vị dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngọc Sâm

 

,