.

Cục Thuế tỉnh-Trường THPT Nguyễn Chí Thanh: Mở các lớp bồi dưỡng giáo dục pháp luật về thuế

.
08:31, Thứ Tư, 07/04/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về thuế năm 2021, Cục Thuế tỉnh hiện phối hợp với Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Lệ Thủy) mở các lớp bồi dưỡng giáo dục pháp luật về thuế cho các học sinh của trường.
 
Theo kế hoạch, từ đầu năm đến hết tháng 5-2021, Cục Thuế tỉnh sẽ phối hợp với Trường THPT Nguyễn Chí Thanh tổ chức cho hơn 1.100 học sinh tham dự các lớp bồi dưỡng giáo dục pháp luật về thuế. 
Một lớp bồi dưỡng giáo dục pháp luật về thuế tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh.
Một lớp bồi dưỡng giáo dục pháp luật về thuế tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh.
Tại các lớp bồi dưỡng, học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh sẽ được phổ biến, quán triệt kiến thức pháp luật cơ bản về thuế, nguyên tắc quản lý nhà nước về thuế; nghĩa vụ và quyền hạn của người nộp thuế; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của từng sắc thuế…; đồng thời, nắm bắt các nội dung cơ bản của một số văn bản pháp luật về thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và người lao động, như: Luật Quản lý thuế, Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế Thu nhập cá nhân… và các quy định về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ.
 
Thông qua các lớp bồi dưỡng, học sinh sẽ có thêm kiến thức, thông tin nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế; đồng thời, góp phần trang bị thêm khả năng nhận biết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn sinh sống.
 
Tùy Phong
 
 
 
,