Tăng cường các giải pháp tưới tiết kiệm nước trên cây trồng

  • 08:14 | Thứ Năm, 03/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước của Bộ Nông nghiệp-PTNT, những năm qua, tỉnh Quảng Bình đã thực hiện nhiều mô hình áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước trên diện tích cây trồng cạn, bước đầu mang lại hiệu quả cao so với phương thức tưới truyền thống.
Nhiều cơ sở sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh mạnh dạn ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước giúp tăng hiệu quả sản xuất.
Nhiều cơ sở sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh mạnh dạn ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước giúp tăng hiệu quả sản xuất.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp-PTNT, đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 37.600ha diện tích canh tác cây trồng cạn, trong đó, diện tích áp dụng biện pháp tưới truyền thống là 36.410ha, diện tích áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước là 266ha, chiếm 0,7% tổng diện tích cây trồng cạn toàn tỉnh.
 
Các nhóm cây trồng sử dụng biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước tập trung ở nhóm cây ăn quả khoảng 160ha, cây lâu năm 65,2ha, hoa 39,1ha và cây dược liệu 17,7ha… Toàn tỉnh cũng đã có 6 doanh nghiệp, 9 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp tham gia áp dụng biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với tổng diện tích gần 66ha cho một số loại cây dược liệu, rau màu, giống cây lâm nghiệp và một số loại cây ăn quả…
 
Theo đánh giá, việc ứng dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trên cây trồng cạn mang lại hiệu quả nhiều mặt. Qua đó, đã làm tăng năng suất cây trồng từ 10-50% tùy theo loại cây trồng, giảm chi phí công lao động tưới nước từ 20-30%, tiết kiệm từ 20-40% lượng nước tưới so với phương pháp tưới truyền thống.
 
Để phát triển, mở rộng áp dụng mô hình công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, thời gian tới, Sở Nông nghiệp-PTNT tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến, giới thiệu các mô hình sản xuất nông nghiệp có sử dụng biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; mở các lớp tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phương pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; xây dựng các mô hình mẫu, mô hình trình diễn nông nghiệp thông minh gắn với công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường và thực hiện các mô hình, dự án tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phục vụ sản xuất với quy mô nhỏ, hộ gia đình… được lồng ghép trong các dự án đầu tư công để làm cơ sở nhân rộng mô hình.
 
                                                                                                Ngọc Lan