.

Minh Hóa: Giải quyết việc làm cho gần 1.900 lao động nông thôn

.
08:42, Thứ Tư, 20/11/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Thời gian qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Minh Hóa quan tâm, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo.
Cán bộ Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề huyện Minh Hóa hướng dẫn kỹ thuật may công nghiệp cho học viên
Cán bộ Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề huyện Minh Hóa hướng dẫn kỹ thuật may công nghiệp cho học viên
Năm 2019, huyện Minh Hóa đã giải quyết việc làm cho 1.860 lao động (đạt 91% kế hoạch). Trong đó, 69 lao động được tuyển dụng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 866 lao động được giải quyết việc làm trong lĩnh vực công nghiệp-xây dựng, 498 lao động được giải quyết việc làm trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và hơn 427 lao động trong lĩnh vực dịch vụ-thương mại.
 
Có thể nói, kết quả giải quyết việc làm đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người lao động; chuyển dịch cơ cấu lao động trong các thành phần kinh tế theo đúng định hướng của huyện.
 
Thời gian tới, huyện Minh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường khảo sát nhu cầu học nghề để xây dựng kế hoạch đào tạo sát với thực tế, kết nối doanh nghiệp tạo việc làm cho người lao động sau đào tạo…
 
Tiến Mạnh
Đài TT-TH Minh Hóa
,