.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng lạm thu trong trường học

.
07:47, Thứ Năm, 15/08/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Thông tin từ Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) cho biết, để chuẩn bị khai giảng năm học mới, sở tiếp tục quán triệt và chỉ đạo trong toàn ngành việc thực hiện các quy định về thu, chi, mua sắm sách vở, tài liệu tham khảo, đồng phục học sinh trong năm học 2019-2020. 
Năm học 2019-2020 thực hiện thu học phí theo quy định tại Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND ngày 12-7-2019 của HĐND tỉnh.
Năm học 2019-2020 thực hiện thu học phí theo quy định tại Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND ngày 12-7-2019 của HĐND tỉnh.
Lãnh đạo Sở GD-ĐT trao đổi, thời gian qua, mặc dù sở đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể về hoạt động dạy thêm, học thêm; các khoản thu, chi mua sắm sách, vở, tài liệu tham khảo, đồng phục học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tại một số đơn vị công tác phổ biến, quán triệt các văn bản quy định còn hạn chế, quy trình thực hiện, công tác quản lý chưa chặt chẽ, thiếu công khai, còn có một số nội dung thực hiện trái quy định. 
 
Vì vậy, để chấn chỉnh tình trạng trên và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong trường học, góp phần nâng cao chất lượng trong thời gian tới, Sở GD-ĐT yêu cầu trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các trường, cơ sở giáo dục trực thuộc sở, giám đốc trung tâm giáo dục-dạy nghề cấp huyện tổ chức quán triệt và thực hiện đúng các văn bản quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, của ngành về các khoản thu, chi trong trường học cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh của đơn vị.
 
Cụ thể, trong năm học 2019-2020, thực hiện theo quy định tại Công văn số 1052/BGDĐT-KHTC ngày 18-3-2019 của Bộ GD-ĐT về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD-ĐT trong năm học 2019-2020; Công văn số 2976/BGDĐT-KHTC ngày 15-7-2019 của Bộ GD-ĐT về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD-ĐT trong năm học 2019-2020; Hướng dẫn số 1660/SGDĐT ngày 19-8-2016 của Giám đốc sở GD-ĐT về thực hiện thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục công lập và các văn bản liên quan khác.
 
Đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định trong thu, chi, mua sắm như: việc chuẩn bị, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo; đồng phục học sinh, trang phục học sinh học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh; khoản thu tiền học phí (năm học 2019-2020 thực hiện thu học phí theo quy định tại Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND ngày 12-7-2019 của HĐND tỉnh); khoản thu tiền gửi xe đạp, xe đạp điện; về hoạt động dạy thêm, học thêm; tiền bảo hiểm y tế; những khoản thu theo thỏa thuận; các khoản đóng góp, hỗ trợ tự nguyện của nhà tài trợ; kinh phí hoạt động của CMHS cho Ban đại diện CMHS...
 
Sở GD-ĐT sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong toàn ngành. Trong đó giao trách nhiệm cho trưởng phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tham mưu với UBND cấp huyện, ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động về thu, chi các khoản đóng góp trong các trường học; tổ chức thẩm định, phê duyệt các khoản thu, chi, nhất là kế hoạch vận động tài trợ đối với các trường trực thuộc; đặc biệt là việc chuẩn bị sách giáo khoa, tài liệu tham khảo của học sinh, phụ huynh học sinh trong năm học. Đồng thời, phối hợp với các phòng, ban chức năng của huyện, thị xã, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý những sai phạm (nếu có) về các khoản thu, chi theo quy định.
 
Còn đối với thủ trưởng các cơ sở giáo dục, cần tổ chức rà soát, kiểm tra kế hoạch thu, chi của đơn vị, bảo đảm thực hiện đúng quy định, quy trình. Đưa nội dung kiểm tra công tác thu, chi vào trong kế hoạch kiểm tra nội bộ của đơn vị, bảo đảm việc kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện chấn chỉnh nếu có sai phạm. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ nếu để xảy ra tình trạng lạm thu trong trường học và việc thu chi không đúng quy định của ban đại diện cha mẹ học sinh của đơn vị.
Nội Hà
,