Công an tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính

  • 11:38 | Thứ Năm, 29/02/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 29/2, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số (CĐS) năm 2024. Tham dự có đại tá Hoàng Khắc Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh và chỉ huy một số đơn vị nghiệp vụ. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến Công an các huyện, thị xã, thành phố.
 
Thời gian qua, công tác CCHC đã được Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo kịp thời, toàn diện, sâu sát; ý thức trách nhiệm của người đứng đầu Công an các cấp và cán bộ, chiến sỹ được nâng cao. Đặc biệt, với vai trò cơ quan thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, tạo điểm nhấn trong CĐS.  
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Thực hiện công tác CCHC năm 2024, Công an tỉnh đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong Công an tỉnh; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC; công tác chỉ đạo, điều hành CCHC. Công an tỉnh cũng xác định cụ thể sản phẩm, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian hoàn thành đối với từng nhiệm vụ.
 
Xác định việc thực hiện công tác CĐS là khâu đột phá, quan trọng, hỗ trợ công tác CCHC, nâng cao hiệu suất, hiệu quả các mặt công tác của Công an tỉnh, ngay từ đầu năm 2024, Ban Thường vụ  Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/ĐUCA, ngày 28/1/2024 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm CĐS của Công an tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.  
Đại tá Hoàng Khắc Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đại tá Hoàng Khắc Lương phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, đại tá Hoàng Khắc Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, cần nghiêm túc đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức nhân rộng điển hình sáng kiến, đổi mới trong thực hiện CCHC; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về kết quả công tác CCHC, CĐS, bảo đảm an ninh trật tự; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong cải cách TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm liên thông, thông suốt đến cấp xã; tập trung hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Công an các đơn vị, địa phương; thực hiện nghiêm túc phương châm hành động trong toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2024 là “xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.
 
Về nhiệm vụ công tác CĐS, cần quán triệt phương châm “nhiệm vụ nào đã rõ, đã chín, khả thi thì làm trước, nhiệm vụ nào còn nhiều khó khăn, vướng mắc thì tập trung tìm giải pháp tháo gỡ, có lộ trình thực hiện hợp lý, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ”; xác định Đề án 06 là “xương sống” của CĐS quốc gia; bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin, an ninh mạng; khẩn trương rà soát, bố trí nguồn lực tham mưu và thực hiện CĐS...
            Trần Tuấn

tin liên quan

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình: Mãi mãi khắc ghi lời Bác Hồ dạy

(QBĐT) - Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm của lãnh thổ quốc gia, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an  ninh, kinh tế và đối ngoại. Trải qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, ông cha ta luôn coi trọng biên cương là "phên dậu" của Tổ quốc. 

UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2024

(QBĐT) - Ngày 27/2, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 426/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2024.

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân từ cơ sở

(QBĐT) - Những năm qua, Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hóa đã đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động tập hợp, không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Nhờ đó, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã huy động sức mạnh toàn dân vào công cuộc xây dựng và kiến thiết quê hương ngày càng phát triển.