Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  • 14:14 | Thứ Tư, 21/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 21-7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học-kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa-Thể thao, Sở Khoa học-Công nghệ; đại diện lãnh đạo và cán bộ cốt cán Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh, Liên hiệp các hội Khoa học-Kỹ thuật tỉnh và các hội, chi hội liên quan.
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, hội nghị lần này tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên sâu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực văn học-nghệ thuật, khoa học-kỹ thuật.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức trong cả nước, tạo sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động văn hóa, sáng tạo tri thức, tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề: “Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các kỳ Đại hội; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới”; TS. Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo chuyên đề: “Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo”. 
Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình bảo đảm giãn cách để phòng chống dịch Covid-19.
Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình bảo đảm giãn cách để phòng chống dịch Covid-19.
Theo chương trình hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày, nhưng do điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên các đại biểu tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt 2 chuyên đề nói trên trong hội nghị trực tuyến sáng 21-7, thời gian còn lại đại biểu tự nghiên cứu và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết.
A.T