Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bố Trạch lần thứ XXIII thành công tốt đẹp

  • 16:13 | Thứ Sáu, 07/08/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, sáng 7-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bố Trạch lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Dự phiên bế mạc có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội đã được nghe báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo các chương trình hành động.
 
Các đại biểu dự đại hội đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, thông qua nội dung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
Đồng chí Đinh Hữu Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch tặng hoa cho các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành Huyện ủy khóa mới
Đồng chí Đinh Hữu Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch tặng hoa cho các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành Huyện ủy khóa mới
Tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 42 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 34 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.
 
Quy trình bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, bảo đảm yêu cầu hợp lý về cơ cấu, chú trọng nâng cao chất lượng cấp ủy; xây dựng cấp ủy khóa mới là tập thể thực sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động.
 
Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ mới. Đồng chí Đinh Hữu Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bố Trạch khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Trần Quang Vũ, Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch khóa XXIII cũng đã bầu 6 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và bầu đồng chí Phan Thanh Hiền giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội
Đại hội Đảng bộ huyện Bố Trạch đã đề ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: Với quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; xây dựng Bố Trạch phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ và nhân dân toàn huyện đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chủ động vượt qua khó khăn, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ; nắm bắt thời cơ, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp theo chuỗi giá trị, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng huyện nhà phát triển nhanh và bền vững.
 
Trên cơ sở đó, Bố Trạch phấn đấu đến năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 900 tỷ đồng (tốc độ tăng bình quân hằng năm đạt 15%); thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng/người/năm; có trên 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó, có 2-3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao); tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90-95%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 60%; có 86/107 trường đạt chuẩn Quốc gia; độ che phủ rừng đạt trên 65%; số hộ nghèo giảm bình quân 200 hộ/năm; tạo việc làm mới bình quân hàng năm cho trên 3.500 lao động, trong đó xuất khẩu lao động trên 1.100 lao động; hằng năm có 83% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 78% thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa... 
 
Về xây dựng Đảng, hàng năm, Bố Trạch phấn đấu kết nạp đảng viên mới 2,5 - 3% so với tổng số đảng viên đầu năm; Đảng bộ huyện được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu trên 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.
                                                                                         
 Hương Trà