.

Cán bộ khoa học kỹ thuật, văn nghệ sỹ, báo chí góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

.
17:01, Thứ Ba, 02/06/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 2-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự có gần 170 đại biểu đại diện cán bộ khoa học-kỹ thuật, các văn nghệ sỹ tiêu biểu, biên tập viên và phóng viên các cơ quan báo chí địa phương, báo chí trung ương, ngành thường trú trên địa bàn tỉnh. 
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định đã gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận, góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 như: chủ đề và phương châm chỉ đạo của Đại hội Đảng bộ tỉnh; về kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI…
 
Về phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong 5 năm 2021-2025, các nội dung cần tập trung, thảo luận, góp ý, gồm: về phương hướng, mục tiêu tổng quát; các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, môi trường và xây dựng Đảng; nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội; tăng cường quốc phòng-an ninh và đối ngoại; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; tăng cường xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; về 6 nhóm giải pháp chủ yếu và 4 đột phá trong nhiệm kỳ qua. 
Đại diện lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị
Đại diện lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị
Ban tổ chức hội nghị sẽ tiếp thu và tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác tất cả ý kiến, góp ý của các đại biểu để báo cáo về Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã chia thành 3 tổ để tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến. Đa số các đại biểu đánh giá dự thảo báo cáo chính trị đã được chuẩn bị chu đáo, chất lượng cao, có bố cục, kết cấu nội dung sát thực, khoa học, sáng tạo, vận dụng các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đưa ra các mục tiêu, giải pháp xây dựng Quảng Bình cơ bản trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững. 
Đại diện văn nghệ sỹ tiêu biểu tham gia góp ý
Đại diện văn nghệ sỹ tiêu biểu tham gia góp ý
Dự thảo báo cáo đã phản ánh đúng tình hình khách quan và vị thế của tỉnh; đồng thời, đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm để rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Về chủ đề và phương châm đại hội, có ý kiến đề nghị cần xem xét đến phương án 3.
 
Ở phần thu ngân sách giai đoạn 2015-2020, cần tách nguồn thu từ quỹ đất để có cách nhìn cụ thể hơn trong việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế-xã hội. Tại mục đánh giá tổng quát, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, cần đưa nguyên nhân chủ quan lên trước khách quan; việc đánh giá về công tác cán bộ còn chung chung, cần cụ thể hơn. 
Đại biểu đại diện cán bộ khoa học-kỹ thuật tham dự hội nghị
Đại biểu đại diện cán bộ khoa học-kỹ thuật tham dự hội nghị
Trong phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, cần chú trọng đến phát huy tiềm năng lợi thế hơn là huy động các nguồn lực; quan tâm hơn đến ngành thủy sản; bổ sung thêm các giải pháp để thúc đẩy pháp triển ngành du lịch, nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh…
 
Các đại biểu còn có ý kiến cần bổ sung thêm nội dung phần đánh giá kết quả hoạt động của lĩnh vực văn học-nghệ thuật, thông tin và truyền thông, cũng như các giải pháp thúc đẩy phát triển 2 lĩnh vực này trong nhiệm kỳ tới.
Hiền Chi
 
,