.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao

.
07:26, Thứ Tư, 20/05/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Nhận thức rõ vị trí, tiềm năng, thế mạnh của một đơn vị chủ lực trong lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp (LCN) Bắc Quảng Bình luôn quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Với quyết tâm cao, Đảng bộ đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, thuận lợi; động viên kịp thời cán bộ, đảng viên và công nhân viên không ngừng thi đua lao động sản xuất, đổi mới sáng tạo, phát huy nội lực…
 
Bắt đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 trong bối cảnh hết sức khó khăn (Nhà nước thay đổi cơ chế chính sách về quản lý lâm nghiệp, tạm dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên để tập trung bảo vệ rừng; thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 năm 2013...), Đảng ủy Công ty đã xác định phải tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quản lý bảo vệ rừng, nâng cao thu nhập cho người lao động.
 
Để thực hiện mục tiêu đề ra, Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và đại hội Đảng các cấp với 3 chương trình trọng tâm, gồm: tập trung đẩy mạnh sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn, hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, bảo đảm việc làm và nâng cao thu nhập, đời sống cho cán bộ công nhân viên; tổ chức quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng và đất rừng được giao, nâng cao chất lượng rừng hiện có, thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng và sâu bệnh hại rừng; đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Lãnh đạo Công ty khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
Lãnh đạo Công ty khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
Xác định sự lãnh đạo của Đảng có vai trò quyết định trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đơn vị, Đảng ủy Công ty thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, nắm vững các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
 
Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và bố trí cán bộ theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Các đồng chí được bố trí, bổ nhiệm đều phát huy được năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với các giải pháp đồng bộ, phát huy tốt sự tham gia tích cực hiệu quả của các đoàn thể Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
 
Công ty tiếp tục thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ và theo đề án sắp xếp, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt. Công ty tổ chức, sắp xếp lại các chi nhánh lâm trường trực thuộc thành đội sản xuất, qua đó, giảm hàng chục biên chế gián tiếp và hàng tỷ đồng chi phí quản lý mỗi năm; bố trí lại lao động ở các trạm quản lý bảo vệ rừng, đội sản xuất, phòng chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm tinh gọn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao để nâng cao hiệu quả công tác.
 
Cùng với việc bố trí lại lao động, Công ty đã tiếp tục rà soát quy hoạch sử dụng đất đai, đẩy mạnh trồng rừng nguyên liệu theo hướng thâm canh, lựa chọn giống có năng suất cao và mật độ phù hợp với chu kỳ kinh doanh để nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích. Công ty nỗ lực tổ chức triển khai nhiều phương án huy động vốn để đầu tư trồng rừng, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các công việc liên quan, nhất là công tác quản lý bảo vệ rừng...
 
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, sự lãnh đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp; sự giúp đỡ của các sở, ngành cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các đơn vị liên quan, Đảng bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và công nhân viên đoàn kết một lòng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Nhờ đó, những năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị tiếp tục được giữ vững và tăng trưởng; đa số các chỉ tiêu đều hoàn thành, các nghĩa vụ ngân sách thực hiện đầy đủ kịp thời, vốn Nhà nước giao được bảo toàn, sản xuất kinh doanh có lãi.
 
Công tác quản lý bảo vệ rừng và đất rừng được thực hiện tương đối tốt, tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản và lấn chiếm đất rừng trái phép đã được hạn chế nhiều. Các chế độ chính sách của người lao động được thực hiện đầy đủ kịp thời; thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên tăng 35% so với đầu nhiệm kỳ, đạt 5 triệu đồng/người/tháng. Công tác quốc phòng-an ninh được triển khai thực hiện nghiêm túc, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đơn vị hoạt động được giữ vững.
 
Công tác xây dựng Đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được phát huy. Hoạt động của các đoàn thể có nhiều tiến bộ, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện đầy đủ, có chất lượng nên đã tạo được đồng thuận nhất trí cao trong đơn vị. Đảng bộ, các chi bộ qua phân loại hàng năm đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, các tổ chức đoàn thể Công ty đạt trong sạch vững mạnh.
Đảng bộ Công ty làm việc với các ban, ngành liên liên quan để nắm rõ tình hình, tìm các hướng phát triển phù hợp.
Đảng bộ Công ty làm việc với các ban, ngành liên liên quan để nắm rõ tình hình, tìm các hướng phát triển phù hợp.
Nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ có rất nhiều khó khăn, thách thức bởi tình hình kinh tế thế giới diễn biến khó lường, thiên tai, dịch bệnh phức tạp, Công ty cũng đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, cơ chế chính sách của Nhà nước đối với đơn vị vừa sản xuất cung ứng sản phẩm, vừa thực hiện nhiệm vụ công ích còn vướng mắc. Bên cạnh đó, tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản và lấn chiếm đất rừng trái phép vẫn còn nguy cơ diễn biến phức tạp, giá bán sản phẩm vẫn ở mức thấp và tác động của thiên tai đến sản xuất của Công ty còn lớn...
 
Vượt qua thách thức, phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ Công ty tiếp tục xác định và quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ V đề ra, như: khai thác nhựa thông 400 tấn, khai thác gỗ rừng trồng 70.000 m3, trồng rừng 1.350 ha-1.500 ha; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ 30.900ha diện tích rừng và đất rừng được giao; tốc độ tăng doanh thu hàng năm bình quân đạt 8% trở lên; hoàn thành các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật, sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước giao; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động với thu nhập bình quân hàng năm tăng từ 5% trở lên; tổ chức đảng và các đoàn thể Công ty hàng năm đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
 
Nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra hết sức nặng nề. Nhưng với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, nỗ lực tạo điều kiện của các sở, ngành và chính quyền địa phương các cấp…cùng với quyết tâm chính trị, đoàn kết thống nhất cao của Đảng bộ và toàn thể cán bộ, công nhân viên, kỳ vọng Công ty sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Trần Quang Đảm
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình

 

,