.

Lệ Thủy: Nhiều ý kiến tâm huyết cho dự thảo báo cáo Đại hội Đảng bộ huyện

.
08:59, Thứ Sáu, 14/02/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 13-2, Huyện ủy Lệ Thủy đã tổ chức hội nghị cán bộ đương chức tham gia góp ý kiến dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu tham gia hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị
Tại hội nghị, trên cơ sở dự thảo báo cáo lần 1 do Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thủy lần thứ XXIV soạn thảo, các đại biểu đã tập trung góp ý kiến vào 2 nội dung chính gồm: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2020-2025.
 
Bên cạnh các ý kiến nhất trí với dự thảo, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến với các nội dung như: Đầu tư nâng cấp một số công trình trọng điểm trên địa bàn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng-an ninh, bảo đảm xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh; chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người trong 5 năm tới phải phù hợp với tốc độ tăng trưởng và chỉ số giá tiêu dùng; thực hiện đổi mới phương thức và nội dung hoạt động của mặt trận và các tổ chức đoàn thể.
 
Về phát triển nông nghiệp toàn diện, một số đại biểu có ý kiến cần tách riêng từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi nhằm đánh giá đúng tình hình và đề ra phương hướng phát triển cụ thể. Trong đó, cần chú trọng nâng cao tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp; giảm chỉ tiêu diện tích chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả.
       Một số đại biểu cũng đã góp ý kiến về chỉ tiêu tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến 2025 và phấn đấu xây dựng huyện Lệ Thủy sớm đạt đạt chuẩn nông thôn mới.
                   X.V
,