.

Thị xã Ba Đồn: Chú trọng công tác phát triển đảng viên vùng giáo

.
10:10, Thứ Bảy, 05/10/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Công tác phát triển đảng viên ở vùng đồng bào Công giáo trên địa bàn thị xã Ba Đồn trong những năm qua đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn gây chia rẽ của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào Công giáo ở thị xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần sự chỉ đạo quyết liệt và giải pháp đồng bộ của các cấp ủy đảng từ thị xã đến cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh, Bí thư Chi bộ tổ dân phố (TDP) Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn cho biết: “TDP Tân Mỹ là địa bàn Công giáo toàn tòng với 425 hộ nhưng đã có 87 tàu cá đánh bắt hải sản xa bờ.

Giáo xứ Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn.
Giáo xứ Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn.

Sự phát triển về kinh tế mang lại đời sống khá giả cho bà con ngư dân. Tuy nhiên, việc phát triển đảng viên ở đây lại không đạt được kết quả như mong đợi. Chi bộ hiện có 22 đảng viên, hơn 10 năm qua, chi bộ TDP Tân Mỹ không phát triển thêm được đảng viên nào”.

Cũng như các chi bộ Đảng ở những vùng giáo gặp khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, Chi bộ thôn Văn Phú, xã Quảng Văn từ năm 2004 đến nay không kết nạp thêm được đảng viên nào. Các đảng viên của chi bộ phần lớn đều lớn tuổi, nhiều đảng viên đã ở vào độ tuổi trên 70.

Trước đây, một số thôn vùng giáo có nguy cơ "trắng" chi bộ, tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, cấp ủy các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động, củng cố kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và nội dung hoạt động nên hiện tại ở các xã, phường vùng giáo không có thôn, tổ dân phố nào khuyết chi bộ.

Đến nay, Đảng bộ thị xã Ba Đồn có 34 chi bộ Đảng ở các thôn vùng giáo; trong đó có 24 chi bộ hoạt động tốt, 10 chi bộ đặc thù và hoạt động khó khăn. Trong 9 tháng năm 2019, toàn thị xã kết nạp mới 3 đảng viên ở vùng giáo.

Đồng chí Hoàng Hào, Chi bộ thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn-một trong những đảng viên trẻ mới được kết nạp vào Đảng chia sẻ: “Tôi rất vinh dự là người Công giáo nhưng lại được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nhiều người Công giáo có suy nghĩ là việc vào Đảng có gì đó ngăn cách nhưng thực tế hoàn toàn không phải như thế, tôi thấy rất hài hòa giữa đạo và đời”.

Trở lại với xứ đạo Quảng Phúc, trong tình trạng các chi bộ Đảng còn đối diện với nhiều vấn đề khó khăn trong công tác phát triển đảng viên thì tại đây vẫn có những tấm gương giáo dân trẻ có chí hướng phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Nguyễn Văn Trung quyết định không đi xuất khẩu lao động nước ngoài mà ở nhà mở cơ sở hàn xì, sửa chữa tàu thuyền cho bà con ngư dân. Vừa làm kinh tế, anh Trung vừa tham gia công tác Đoàn tại địa phương.

Năm 2011, anh được kết nạp vào Đảng và trở thành đảng viên trẻ nhất Chi bộ TDP Diên Phúc lúc bấy giờ. Anh Trung chia sẻ thêm: “Vào Đảng, tôi được học tập, bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; được tham gia các đợt học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, đã nâng tầm nhận thức về chính trị, bồi túc thêm vốn kiến thức trên nhiều lĩnh vực.

Nhóm phóng viên Đài TT-TH thị xã Ba Đồn làm việc với Chi bộ thôn Tân Phú, xã Quảng Văn về công tác phát triển đảng viên.
Nhóm phóng viên Đài TT-TH thị xã Ba Đồn làm việc với Chi bộ thôn Tân Phú, xã Quảng Văn về công tác phát triển đảng viên.

Kết quả phấn đấu rèn luyện của tôi chính là bằng chứng, là lý lẽ có sức thuyết phục để bà con giáo dân hiểu hơn về các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước”.

Có thể nói, phát triển đảng viên vùng có đồng bào Công giáo ở thị xã Ba Đồn cho đến thời điểm này vẫn còn khó khăn. Tuy vậy, với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, công tác này vẫn có những tín hiệu tích cực, khả quan.

Cấp ủy tại các địa bàn vùng đồng bào Công giáo đã gắn công tác phát triển đảng viên là người có đạo với việc thực hiện công tác dân tộc, công tác tôn giáo tại từng địa bàn, khu dân cư; đồng thời, đưa công tác phát triển đảng viên là người có đạo, nhất là vùng có đông đồng bào Công giáo trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng.

Từ thực tiễn ở các địa phương có đồng bào Công giáo trong thị xã cho thấy, để xây dựng hệ thống chính trị mà nòng cốt là các chi bộ Đảng ở vùng giáo vững mạnh toàn diện, cần quan tâm thường xuyên đến công tác phát triển đảng viên là người có đạo.

Bởi đảng viên vùng giáo là cầu nối giữa Đảng và đồng bào có đạo. Họ vừa là người tuyên truyền, vừa là người cổ vũ, vừa là người tổ chức cho bà con giáo dân thi đua lao động sản xuất, dựng xây cuộc sống mới.

Lệ Hằng
(Đài TT-TH Ba Đồn)

,