.

Những nội dung quan trọng của Hội nghị 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

.
16:14, Thứ Hai, 07/10/2019 (GMT+7)

Nội dung chương trình Hội nghị TW 11 có ý nghĩa quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2019-2020 cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công Đại hội Đảng lần XIII.

Sáng 7-10, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội.

Nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2019-2020 cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo TTXVN/Vietnam+

,