.

Ủy ban Kiểm tra ba cấp tỉnh Quảng Bình: Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

.
08:59, Thứ Sáu, 16/08/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong những năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nhất trí của toàn Đảng, toàn dân, tỉnh ta tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ rệt.

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã chủ động, tích cực hoàn thành khối lượng công việc lớn với chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh, củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT ba cấp đã kiểm tra 54 tổ chức đảng, 187 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 963 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 287 tổ chức đảng cấp dưới về việc thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát 883 tổ chức, 1.441 đảng viên; giải quyết tố cáo 5 tổ chức đảng và 81 đảng viên.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy. Ảnh: Ngọc Mai
Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy. Ảnh: Ngọc Mai

UBKT ba cấp cũng đã kiểm tra 76 tổ chức đảng về quản lý, sử dụng ngân sách Đảng; 977 tổ chức đảng về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng 5 trường hợp; tham mưu, giúp cấp ủy giải quyết khiếu nại 3 trường hợp; xử lý kỷ luật đối với 162 đảng viên; giám sát 1.134 tổ chức đảng, 1.858 đảng viên... Qua giám, sát phát hiện 3 đảng viên có dấu hiện vi phạm và đã kịp thời chấn chỉnh khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.

Nội dung kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp đã theo hướng “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát phải mở rộng”; số lượng, chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên.

UBKT các cấp tập trung kiểm tra những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội bức xúc, như: công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, việc thực hiện các chương trình kinh tế trọng điểm, thực hiện chính sách an sinh xã hội, công tác cán bộ; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; việc thực hiện trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu theo Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc kê khai tài sản, thu nhập...

UBKT ba cấp đã trực tiếp thực hiện, tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát trong thời gian ngắn, kịp thời kết luận rõ vi phạm, tạo sự ổn định ở địa phương, đơn vị, giúp cho cấp ủy các cấp đánh giá đúng tình hình, có biện pháp giải quyết những vấn đề phức tạp ở cơ sở, chỉ đạo sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ ở một số ban, ngành, cơ sở yếu kém; kịp thời nhắc nhở, cảnh tỉnh, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự thiếu gương mẫu của tổ chức đảng, đảng viên; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm từ trong nội bộ; phát hiện những sơ hở, thiếu sót về cơ chế, chính sách, pháp luật để yêu cầu, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Việc xử lý kỷ luật Đảng nghiêm minh, kịp thời, đặc biệt đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu có khuyết điểm, vi phạm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiên quyết chỉ đạo điều chuyển công tác khác đối với những cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm bị thi hành kỷ luật; sai phạm về kinh tế, kiên quyết thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước.

Đạt được những kết quả trên là do cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát kịp thời, bám sát thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành chủ động, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, vào cuộc rất tích cực, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào đối tượng, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. UBKT các cấp kịp thời kiểm tra, kết luận, làm rõ nhiều vi phạm, đã quyết định hoặc đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời, “thấu tình, đạt lý” đối với nhiều tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm.

Việc kịp thời công khai kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng đã thể hiện sự công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, cảnh báo, răn đe và tác động sâu sắc đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. UBKT các cấp quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng ngành, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng; đã mở nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra ở cơ sở...

Với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền trong tỉnh, sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, chúng ta có cơ sở để tin rằng, công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, có bước tiến mới, mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ được tăng cường, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đối với Đảng.

Nguyễn Công Sự
Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình

,