.

Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính

.
08:18, Thứ Tư, 07/08/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 10-7-2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1129-KH-UBND, triển khai tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Quảng Bình năm 2019”. Qua cuộc thi, những ý tưởng, sáng kiến tiêu biểu, có tính khả thi sẽ được áp dụng vào thực tế, góp phần cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hướng tới sự hài lòng của người dân.

Thời gian qua, tỉnh ta đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện CCHC, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện đã được sắp xếp, tinh gọn. Chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại các cấp ngày càng được nâng cao.

Quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhân dân, doanh nghiệp đã được cải thiện; hoạt động của các cơ quan nhà nước theo hướng phục vụ ngày càng rõ nét hơn. Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh ngày càng được cải thiện, số lượng nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội và đầu tư tại tỉnh ngày càng tăng.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức, chậm tiến hành rà soát, công bố TTHC theo quy định; còn tình trạng chậm muộn trong giải quyết hồ sơ; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC ở một số địa phương, đơn vị chưa được thường xuyên; còn ít giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác CCHC.

Với mong muốn tiếp tục khắc phục những hạn chế, tìm ra giải pháp, sáng kiến thiết thực góp phần đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1129-KH-UBND tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2019”.

Cuộc thi sẽ góp phần đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc trong thực thi công vụ.
Cuộc thi sẽ góp phần đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc trong thực thi công vụ.

Anh Trần Đăng Khoa, Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ cho biết, các mô hình, sáng kiến, giải pháp dự thi năm 2019 tập trung vào các chủ đề chính như: cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số CCHC cấp tỉnh và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; các sáng kiến, giải pháp đơn giản hóa, loại bỏ, cắt giảm hoặc sửa đổi, bổ sung các TTHC còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với đơn vị, địa phương hoặc gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của các tổ chức và cá nhân; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết TTHC ở các cơ quan hành chính nhà nước; hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách tài chính công...

Đến thời điểm này, nhiều đơn vị đã ban hành kế hoạch, công văn chỉ đạo, hướng dẫn về cuộc thi để các phòng, ban và đơn vị trực thuộc thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một trong những đơn vị tích cực hưởng ứng khi ngày 17-7-2019 đã ban hành Công văn 1523/SNN-TCCB về kế hoạch tham gia cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2019” gửi về 7 chi cục và 8 đơn vị trực thuộc. Công văn ghi rõ, mỗi chi cục, đơn vị trực thuộc tối thiểu tham gia 2 ý tưởng, sáng kiến về CCHC và nộp bài dự thi về sở trước ngày 30-9-2019.

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch về cuộc thi, UBND thành phố Đồng Hới, huyện Lệ Thủy, Quảng Trạch… cũng đã có công văn phổ biến đến từng phòng, ban và UBND các xã, thị trấn. Chị Hoàng Thị Mai, Trưởng phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới cho biết, Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới đã tham mưu UBND thành phố gửi công văn về các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thành phố và các xã, phường tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC) tham gia dự thi.

Đồng thời, Phòng Nội vụ sẽ gửi văn bản đôn đốc các đơn vị kịp thời gửi bài dự thi về phòng đúng thời gian quy định; phối hợp với Phòng Văn hóa, Đài TT-TH thành phố tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để CB, CCVC, người dân biết và tham gia cuộc thi. Sau đó, thành phố sẽ thành lập ban chấm bài thi để lựa chọn ra những sáng kiến, giải pháp có tính sáng tạo, thiết thực gửi lên Sở Nội vụ dự thi cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2019”.

Anh Phạm Xuân Cường, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Lệ Thủy chia sẻ: “Tôi thấy đây là cuộc thi rất thiết thực. Lâu nay, cấp cơ sở chỉ là cơ quan thực hiện nên rất khó thay đổi mỗi bước trong quá trình giải quyết TTHC, nếu có chỉ là đề xuất, kiến nghị với cơ quan cấp trên. Tôi rất mong qua cuộc thi này, các CB, CCVC và người dân sẽ có thêm nhiều sáng kiến để đổi mới, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC tại địa phương”.

Ông Trần Đình Dinh, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Đây là lần đầu tiên tỉnh ta tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2019”. Cuộc thi sẽ góp phần tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC đến với nhân dân, CB, CCVC trong toàn tỉnh.

Qua đó, phát huy tính năng động, sáng tạo của CB, CCVC, người lao động nhằm tìm ra các sáng kiến, giải pháp thiết thực giúp rút ngắn thời gian, đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC, tháo gỡ các vướng mắc trong thực thi công vụ hiện nay.

Thông qua cuộc thi sẽ lựa chọn những sáng kiến, giải pháp có giá trị để áp dụng vào thực tiễn, nếu hiệu quả sẽ được nhân rộng trong toàn tỉnh, hướng tới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Đây cũng là cơ hội để các địa phương đổi mới, nâng cao năng lực CCHC, thúc đẩy thu hút đầu tư, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, tổ chức và sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Theo kế hoạch, thời gian tiếp nhận bài dự thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2019” từ tháng 8 đến hết tháng 9-2019. Từ tháng 10 đến tháng 11-2019, Ban giám khảo hoàn thành việc chấm bài thi. Ban tổ chức công bố kết quả và trao giải cuộc thi dự kiến vào cuối tháng 11-2019.

Lan Chi

,