.

Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch: Nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo

.
07:38, Thứ Bảy, 06/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Những năm qua, Mặt trận các cấp huyện Bố Trạch đã tích cực vận động đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và đồng bào có đạo đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bố Trạch là địa phương đặc thù có ĐBDTTS sinh sống tập trung và rải rác ở các xã Tân Trạch, Thượng Trạch, Sơn Trạch, thị trấn Nông trường Việt Trung. Huyện cũng có nhiều bà con theo đạo Công giáo ở các xã Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch, Hưng Trạch, Liên Trạch, Sơn Trạch, Hòa Trạch, Thanh Trạch.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch cho biết: "Để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo, trên cơ sở nắm bắt những diễn biến về tư tưởng, tâm trạng, dư luận của các tầng lớp nhân dân, Ủy ban MTTQVN huyện đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, phân công đưa cán bộ xuống xã và khu dân cư để bám sát dân, địa bàn, nhằm tuyên truyền, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của ĐBDTTS, đồng bào có đạo, cổ vũ và động viên bà con thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cụ thể, cán bộ Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã hướng dẫn đồng bào cách làm ăn và tổ chức cuộc sống mới, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới; tuyên truyền, vận động bà con không nghe theo lời kẻ xấu, không theo đạo trái pháp luật, không truyền đạo trái phép; vận động đồng bào các bản biên giới đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã trích kinh phí 315 triệu đồng để hỗ trợ 16 con bò giống sinh sản cho 16 hộ nghèo là ĐBDTTS ở bản Rào Con (xã Sơn Trạch), 5 con bò giống cho 5 hộ nghèo bản Khe Ngát (thị trấn Nông trường Việt Trung) và 6 con bò giống cho 6 hộ nghèo ở bản 61 (xã Thượng Trạch).

Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch vận động các tổ chức, đoàn thể thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống ĐBDTTS và đồng bào có đạo.
Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch vận động các tổ chức, đoàn thể thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống ĐBDTTS và đồng bào có đạo.

Thực hiện Đề án 85 của Ủy ban MTTQVN tỉnh về việc hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo vùng thường xuyên bị ngập lụt trên địa bàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức trao 56 con bò giống sinh sản cho 56 hộ nghèo, trong đó có 35 hộ nghèo là bà con giáo dân tại 4 xã: Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch, Hưng Trạch.

Mặt trận huyện còn cử cán bộ phối hợp với Ban quản lý các dự án huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng 37 căn nhà cho ĐBDTTS ở 2 xã Tân Trạch và Thượng Trạch, bảo đảm hoàn thành trước mùa mưa bão...

Thời gian qua, ĐBDTTS, đồng bào có đạo trên địa bàn huyện Bố Trạch đã luôn đoàn kết một lòng xây dựng bản, làng văn minh, tiến bộ, sống “tốt đời đẹp đạo”, “kính Chúa yêu nước”. Đời sống của nhân dân ngày càng dần được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững đã tạo động lực cho ĐBDTTS và đồng bào có đạo vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện…

Nhiều hộ đã mạnh dạn kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp với khai thác thế mạnh đồi rừng, xây dựng mô hình tổng hợp VAC, nuôi trồng các loại cây, con có giá trị kinh tế cao và phát triển các mô hình kinh doanh dịch vụ khác như trồng cây cảnh, kinh doanh vận tải…

ĐBDTTS, đồng bào có đạo cũng thực hiện tốt các quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ và tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, duy trì các lễ hội truyền thống… Hàng năm, 100% khu dân cư trong vùng ĐBDTTS và đồng bào có đạo đăng ký đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hoá, có từ 85% trở lên số hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

Hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và phong trào xóa nhà tạm, làm nhà Đại đoàn kết do Mặt trận các cấp phát động, đồng bào đã tham gia tích cực và hiệu quả. Bà con cũng tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa với số tiền ủng hộ hàng trăm triệu đồng mỗi năm, chung tay cùng toàn xã hội giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, trẻ em mồ côi, người  nhiễm chất độc da cam, người nghèo neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Các cấp Mặt trận của huyện còn vận động ĐBDTTS và đồng bào có đạo đoàn kết phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết của các thế lực thù địch.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, bà con đã tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia phòng ngừa, tấn công, tố giác tội phạm”; qua đó duy trì tốt hoạt động các tổ tự quản ANTT, tổ hòa giải, câu lạc bộ pháp luật và các nhóm nòng cốt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Để phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Mặt trận các cấp huyện Bố Trạch tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc về công tác dân tộc, tôn giáo; đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở vùng ĐBDTTS và vùng đồng bào có đạo.

"Phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, già làng trưởng bản tiêu biểu, trưởng dòng họ, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong vận động ĐBDTTS và đồng bào có đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hôi trên địa bàn; đồng thời đề cao ý thức trách nhiệm của đồng bào tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh"- Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh.

Hương Trà
 

,