.

Trung tâm Hành chính công tỉnh: Mỗi ngày tiếp nhận và trả kết quả gần 150 hồ sơ

.
09:05, Thứ Năm, 25/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thông tin từ Trung tâm Hành chính công tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, trung tâm đã đón tiếp hơn 18.000 lượt người đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), trung bình mỗi ngày tiếp nhận và trả kết quả gần 150 hồ sơ.

Tính từ ngày 1-1 đến hết tháng 6-2019, tổng số hồ sơ cần giải quyết tại trung tâm là 12.899 hồ sơ các loại. Trong đó, đã giải quyết và trả kết quả 8.484 hồ sơ (có 8.312 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn), đạt 65,8% trên tổng số hồ sơ cần giải quyết; hồ sơ đang giải quyết là 4.415 hồ sơ (bao gồm các hồ sơ chưa đến hạn).

Trung tâm Hành chính công tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch.
Trung tâm Hành chính công tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Các TTHC có tần suất tiếp nhận nhiều chủ yếu tập trung ở các đơn vị: Sở GTVT với 4.026 hồ sơ; Sở Kế hoạch và Đầu tư 2.420 hồ sơ; Sở Xây dựng 857 hồ sơ; Sở Tài nguyên Môi trường 541 hồ sơ; Sở Y tế 508 hồ sơ; Sở Công thương 445 hồ sơ; Sở Lao động Thương binh và Xã hội 386 hồ sơ.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, trung tâm đã duy trì việc lấy phiếu đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, với 354 lượt phiếu đánh giá. Kết quả có 100% phiếu đều đánh giá ở mức độ rất hài lòng và hài lòng; không có phiếu không hài lòng.

Ông Hồ Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công cho biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức khi thực hiện giải quyết TTHC, trung tâm đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát, đề xuất đưa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, đặc biệt là các TTHC có tần suất giao dịch nhiều.

A.T

,