.

Trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng

.
09:07, Thứ Bảy, 25/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Sở Y tế vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2019 cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các đơn vị y tế trong toàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi tập huấn.
Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tại lớp tập huấn, học viên được cập nhật các kiến thức cơ bản về công tác thi đua khen thưởng liên quan đến ngành Y tế như: Nghị định 41/2015/NĐ-CP ngày 5-5-2015 quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”; hướng dẫn lập hồ sơ và triển khai Quyết định số 788/QĐ-BYT ngày 28-12-2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch xét tặng “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 13 năm 2020.

Những kiến thức, kỹ năng được trang bị tại lớp tập huấn sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng có nền tảng vững chắc để triển khai ứng dụng trong thực tiễn công tác nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành.

M.H

,