.

Thông báo nghỉ lễ 30-4, 1-5 và treo Quốc kỳ

.
21:22, Thứ Ba, 23/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 22-4, UBND tỉnh đã có thông báo về thời gian treo Quốc kỳ, thời gian nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30-4 và Ngày Quốc tế lao động 1-5-2019.

Theo đó, dịp lễ Ngày Chiến thắng 30-4 và Ngày Quốc tế lao động 1-5, công chức, viên chức nghỉ từ thứ hai ngày 29-4-2019 đến hết thứ tư ngày 1-5-2019, đi làm bù vào thứ bảy, ngày 4-5-2019.

Như vậy, dịp này công chức, viên chức nghỉ liền 5 ngày, từ thứ bảy ngày 27-4 đến hết thứ tư ngày 1-5-2019. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghỉ bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giái quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.

Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Về thời gian treo Quốc kỳ: Các cơ quan, đơn vị, công sở, trường học và hộ gia đình trong toàn tỉnh treo Quốc kỳ từ ngày 27-4 đến hết ngày 1-5-2019.

,