.

Ký kết chương trình phối hợp công tác BHXH, BHYT năm 2019

.
09:31, Chủ Nhật, 31/03/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp liên ngành giữa BHXH, Hội LHPN tỉnh và Hội Nông dân tỉnh về công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2018 và ký kết chương trình phối hợp năm 2019.
BHXH và Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp công tác BHXH, BHYT năm 2019.
BHXH và Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác BHXH, BHYT năm 2019.
Chương trình phối hợp liên ngành triển khai thực hiện chính sách BHYT và BHXH tự nguyện giữa BHXH với Hội LHPN tỉnh và Hội Nông dân tỉnh được triển khai thực hiện từ năm 2017. Trong năm 2018, cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, cung cấp thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia đóng BHYT và BHXH tự nguyện, các đơn vị đã  phát triển hệ thống đại lý thu để mở rộng đối tượng tham gia BHYT và BHXH tự nguyện.  
 
Đến nay, Hội Nông dân tỉnh và Hội LHPN tỉnh đã có 63 đại lý thu, trong đó Hội Nông dân có 50 đại lý. Nhìn chung, đội ngũ nhân viên làm đại lý thu ở cơ sở thuộc Hội Nông dân tỉnh và Hội LHPN tỉnh đã được tập huấn và trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH và BHYT.
 
Nhờ vậy, hệ thống đại lý thu của Hội Nông dân tỉnh và Hội LHPN tỉnh đã khai thác, phát triển được gần 400 người tham gia BHXH tự nguyện và trên 2.000 người tham gia BHYT hộ gia đình.
 
Với mục tiêu hướng tới BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất đề ra chương trình phối hợp công tác trong năm 2019. Theo đó, các bên có liên quan sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng hoạt động của các đại lý thu BHXH tự nguyện và BHYT ở cơ sở; triển khai thực hiện các mô hình điểm để nhân rộng trong cộng đồng dân cư...
 
Nhân dịp này, BHXH, Hội LHPN tỉnh và Hội Nông dân tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp công tác BHXH, BHYT năm 2019.
 
Lâm An
 
,