.

Đề xuất lương tối thiểu công chức 3,15 triệu đồng/tháng

.
09:26, Thứ Năm, 22/12/2011 (GMT+7)

 

Mức lương tối thiểu sẽ tăng mạnh?
Mức lương tối thiểu sẽ tăng mạnh?

Hội thảo về đề án “Định hướng cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2013-2020” do Bộ Nội vụ tổ chức tại TPHCM ngày 20-12.

 

Theo đề án cải cách lương tối thiểu, mức lương tối thiểu được chia ra thành hai đối tượng. Mức lương tối thiểu của đối tượng 1 (đối với cán bộ, công chức trong cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội) được đề xuất ba phương án: 1,68 triệu đồng/tháng; 2 triệu đồng/tháng và 3,15 triệu đồng/tháng.

(Theo Tiền Phong)

,