.

TP. Đồng Hới: 11/16 xã, phường có Trung tâm văn hóa-thể thao

.
09:15, Chủ Nhật, 31/03/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 29-3, TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá 3 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2016-2018.

Đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Phong trào
Đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2016-2018.
Trong 3 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố quan tâm chỉ đạo toàn diện, tạo nên bước chuyển mới và trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, góp phần xây dựng và phát triển đời sống văn hóa, kinh tế-xã hội của TP. Đồng Hới.
 
Một số nội dung của phong trào đã được đưa vào nghị quyết về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, như: xây dựng gia đình văn hóa; thôn, tổ dân phố văn hóa; văn hóa nông thôn mới; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, vệ sinh môi trường…
 
Từ phong trào này, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, hoạt động xã hội; nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì tổ chức thường xuyên với nhiều loại hình đa dạng, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân.
 
Bên cạnh đó, xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng thiết chế văn hóa và chú trọng đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương…
 
Kết quả, đến nay, toàn thành phố có 11/16 xã, phường có Trung tâm văn hóa-thể thao; 146/148 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa; 16/16 xã, phường có đài truyền thanh cấp xã; thành phố đang đầu tư xây dựng nhà thi đấu, sân vận động Đồng Sơn, cụm sân bóng chuyền tại phường Bắc Nghĩa và phường Đức Ninh Đông; hiện tỷ lệ gia đình văn hóa trên địa bàn đạt 94,7% hộ; 90/148 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa; hàng năm tỷ lệ cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa trên 97%; có 45,5% gia đình thể thao và 48,6% người tập luyện thể thao thường xuyên…
 
Hội nghị cũng đã phân tích tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện phong trào; đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá, môi trường văn hoá trong giai đoạn tiếp theo đi vào thực chất và có chiều sâu.
 
Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" TP. Đồng Hới  đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2016-2018; trao danh hiệu tổ dân phố văn hóa cho các địa phương…
 
N.L
  
 
,