.

Tháng ba lại về

.
07:01, Thứ Hai, 04/03/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Lại về câu hát tháng ba                                                                       (Tặng TTH)

Câu thơ lục bát giao hòa lời em

Mai vàng còn thắm dịu êm

Đồng xanh mở nắng lúa mềm mướt xanh

Để rồi ánh mắt long lanh

Tiếng chim lảnh lót ngọt lành ban mai

Bí bầu nở trái giêng hai

Tháng ba mở hội lòng ai ước thầm

Dâu xanh đợi kén tơ tằm

Tình nào lại đến trong tâm tỏ bày

Bàn tay lại gặp bàn tay

Lòng nào đang nhớ lòng này đó em

Lại về sắc nắng dịu êm

Tháng ba tình tự ấm mềm làn môi…

Trương Văn Quê


 

,