.

Lên Thần Đinh

.
07:20, Thứ Sáu, 04/01/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Thần Đinh núi dựng trời cao
Vượt ngàn bậc đá bước vào cõi tiên
Chùa Non in dấu sư thiền
Tạc vào dáng núi nỗi niềm thế nhân
Chuyện xưa vua dạy quần thần
Tôi trung phải trọn nghĩa nhân với đời
Thời gian kết lá vàng rơi
Lối mòn thiên cổ đầy vơi đường trần
Mơ hồ vẳng trống chiêng ngân
Từ trong hang tối lúc gần lúc xa
Rừng cây đang độ đơm hoa
Hương thơm quấn quýt
La đà giếng Tiên
Chiều nghiêng đổ nắng bên triền
Miên man gió thổi qua miền Thạch Giang
Thành tâm niệm trước khói nhang
Bụi trần lắng xuống lòng càng trong hơn
Xanh xanh một dãi Trường Sơn
Nhấp nhô núi lượn mây vờn xa xa...
Lê Ngọc Huân 
,