.

Lễ công bố tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào

.
09:10, Thứ Tư, 16/01/2019 (GMT+7)

Ngày 15-1, tại Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane, diễn ra lễ công bố chính thức hoàn thành việc dịch tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập cuốn 5, 7, 8 từ tiếng Việt sang tiếng Lào.

Lễ trao tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lễ trao tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tham dự buổi lễ có giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng.

Phía Lào có giáo sư-tiến sỹ Kikeo Khaykhamphithoun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng; phó giáo sư-tiến sỹ Thongsalith Mangnomek, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào; đại diện các cơ quan bên cạnh Trung ương, đại diện các viện nghiên cứu và toàn thể cán bộ, học viên của Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào tham dự.

Hồ Chí Minh toàn tập là bộ sách kinh điển, phản ánh thiên tài trí tuệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho thấy nhận thức sâu sắc của lãnh tụ vĩ đại Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh trên con đường tìm đường cứu nước, xây dựng đường lối chiến lược, sách lược của Cách mạng Việt Nam để tổ chức, lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong khi giải quyết các vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần bổ sung, phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin trên nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc và tiến lên xã hội chủ nghĩa ở các nước chậm phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, danh nhân văn hóa thế giới, nhà hoạt động lỗi lạc, nhà lý luận, nhà tổ chức chiến lược thiên tài, Người đã đóng góp to lớn cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Chính vì vậy, không chỉ nhân dân Việt Nam kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà nhân dân thế giới trong đó có nhân dân các dân tộc Lào cũng vô cùng yêu quý Người và luôn dành cho Người những tình cảm cao quý nhất. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh sống mãi trong tâm khảm của những người cộng sản và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Trên cơ sở hợp tác hữu nghị đặc biệt, sâu sắc, toàn diện và là việc triển khai hiệp ước hợp tác về kinh tế, văn hoá, khoa học-kỹ thuật giữa chính phủ Lào-Việt Nam năm 2014, Đảng và Chính phủ hai nước Việt Nam-Lào đã quyết định triển khai Dự án “Biên dịch sách Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào” và giao cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào phối hợp thực hiện.

Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản đã dịch xong 15 tập của Hồ Chí Minh toàn tập, đã hoàn thành xuất bản được các tập 1, 2, 4, 5, 6, 7 và 8, đồng thời tiếp tục biên dịch, hiệu đính, thẩm định, đưa vào xuất bản các tập còn lại và dịch “Từ điển Hồ Chí Minh học” theo kế hoạch đã đề ra.

Theo Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, dự án “Biên dịch Hồ Chí Minh toàn tập” và “Từ điển Hồ Chí Minh học” từ tiếng Việt sang tiếng Lào có ý nghĩa đặc biệt, nhằm quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong việc khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Kaysone Phomvihane là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho Cách mạng Việt Nam và Cách mạng Lào; đồng thời là minh chứng sống động cho sự hợp tác toàn diện, sâu sắc, cụ thể, thiết thực và hiệu quả trên mọi lĩnh vực giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Ba cuốn Hồ Chí Minh toàn tập được công bố lần này gồm 5, 7 và 8. Trong đó, tập 5 giới thiệu những tác phẩm do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1947-1948, là giai đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận diện đúng bản chất kẻ thù, đánh giá đúng tình hình, tương quan lực lượng giữa ta và địch, để trên cơ sở đó đề ra đường lối kháng chiến, kiến quốc đúng đắn.

Nội dung các tác phẩm trong tập 5 phản ánh sâu sắc quan điểm, chiến lược, sách lược cách mạng khéo léo, khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7 giới thiệu các tác phẩm do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong thời kỳ từ tháng 1-1951 đến tháng 10-1952. Nội dung các tác phẩm thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược và đường lối đối nội, đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn quân, toàn dân đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Nội dung tập 7 còn có nhiều bài viết liên quan tới công tác xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang.

Hồ Chí Minh toàn tập, tập 8 gồm 231 tác phẩm do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong thời kỳ từ tháng 1-1953 đến tháng 7-1954, phản ánh hoạt động đa dạng, sôi nổi và sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước những vấn đề của đất nước, tập trung hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng. Nội dung tập 8 khái quát những quan điểm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong phát biểu của mình, phó giáo sư-tiến sỹ Thongsalith Mangnomek, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào cảm ơn các bộ ngành liên quan của hai nước Việt Nam, Lào đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện dự án dịch sách Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào, giúp dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

Theo Xuân Tú-Phạm Kiên-Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)

,