.

Công việc lặng thầm

.
07:37, Chủ Nhật, 13/05/2018 (GMT+7)
 Ảnh: Nguyễn Văn Hải
Ảnh: Nguyễn Văn Hải

 

,