.
Hồi âm đơn thư bạn đọc:

Đơn của ông Nguyễn Văn Tâm ở Gia Ninh (Quảng Ninh) phản ánh không có cơ sở

.
10:37, Thứ Năm, 16/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Vừa qua, Báo Quảng Bình nhận được báo cáo số 77/BC-UBND, ngày 26-4-2019 của UBND huyện Quảng Ninh về việc giải quyết các nội dung phản ánh của ông Nguyễn Văn Tâm ở thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh (Quảng Ninh).

Theo nội dung đơn, ông Nguyễn Văn Tâm trình bày về việc ông và một số hộ dân ở xóm 7, thôn Phú Lộc bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển, nhưng không được UBND xã Gia Ninh xem xét đền bù, hỗ trợ thiệt hại.

Ngoài ra, ông Tâm còn tố cáo UBND xã Gia Ninh lập khống hồ sơ cho một số hộ dân nhận đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển do Formosa gây ra không đúng đối tượng. Sau khi nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Tâm, ngày 4-3-2019, Báo Quảng Bình đã có công văn số 07-CV/BQB chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Tâm đến UBND huyện Quảng Ninh đề nghị huyện chỉ đạo UBND xã Gia Ninh xem xét giải quyết dứt điểm.

Sau khi nhận được công văn chuyển đơn của Báo Quảng Bình, UBND huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo Hội đồng đánh giá thiệt hại sự cố môi trường biển huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT trực tiếp làm việc với UBND xã Gia Ninh và ông Nguyễn Văn Tâm.

Theo kết quả xác minh, về nội dung UBND xã Gia Ninh không hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân (9 hộ, trong đó có ông Nguyễn Văn Tâm) khai thác thủy sản vùng Thượng Mỹ Trung, UBND huyện Quảng Ninh cho rằng, hệ thống cống Mỹ Trung có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất lúa vùng Thượng Mỹ Trung.

Trong thời gian xảy ra sự cố môi trường biển, từ tháng 4 đến tháng 9-2016, cống Mỹ Trung đóng để phục vụ sản xuất lúa nên việc ô nhiễm môi trường biển không ảnh hưởng đến thủy sản vùng Thượng Mỹ Trung, vì vậy, các hộ khai thác thủy sản ở khu vực này vẫn khai thác bình thường, không ảnh hưởng đến thu nhập. Vì lẽ đó, 9 hộ dân này không thuộc đối tượng hỗ trợ, bồi thường theo quy định.

Về nội dung tố cáo UBND xã Gia Ninh lập khống hồ sơ cho một số đối tượng (6 trường hợp) hưởng tiền hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển không đúng đối tượng, qua kiểm tra hồ sơ lưu tại UBND xã cho thấy, có 5 trường hợp đã được UBND xã Gia Ninh và Hội đồng đánh giá thiệt hại sự cố môi trường biển xã triển khai các bước kê khai, rà soát, niêm yết công khai, xét duyệt theo các văn bản hướng dẫn cấp trên.

5 trường hợp này được kê khai, rà soát và bồi thường hỗ trợ theo quy định. Riêng 1 trường hợp còn lại không tìm thấy trong danh sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại.

Phòng Bạn đọc

,