.

Văn phòng cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu

.
15:09, Thứ Năm, 04/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 4-7, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác văn phòng cấp ủy 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có đại diện thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban và đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, văn phòng cấp ủy các cấp đã hoàn thành các nhiệm vụ với khối lượng công việc lớn với chất lượng đã được nâng lên; đã bám sát chương trình, nhiệm vụ công tác của cấp ủy, chủ động, sáng tạo tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp đã được nâng cao, đáp ứng yêu cầu công tác do cấp ủy đề ra và có nhiều đổi mới.

Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trên 400 tờ trình, báo cáo, thông báo kết luận, công văn. Văn phòng cấp ủy chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp ủy và Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của cấp ủy cùng cấp; tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, các dự án trọng điểm và các vấn đề nổi lên...

Công tác văn thư, lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin đã có những cải tiến và có chuyển biến tích cực, quy trình nghiệp vụ trong tiếp nhận, chuyển giao và phát hành văn bản chính xác, an toàn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Việc cài đặt, vận hành, hướng dẫn sử dụng phần mềm dùng chung đã được phổ biến rộng rãi.

Công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng, công tác quản trị được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm các quy định của Nhà nước và của Văn phòng Trung ương Đảng. Đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên văn phòng cấp ủy năng động, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và của cả nhiệm kỳ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của văn phòng cấp ủy các cấp và đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Văn phòng cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, trước hết là tham mưu cho Ban Thường trực, Thường vụ Tỉnh uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019, trong đó chú trọng nhận định tình hình, đánh giá thuận lợi, dự báo khó khăn… để tham mưu đúng định hướng và hiệu quả. Trên cơ sở tình hình thực tiễn cần cụ thể hoá nhiệm vụ; rà soát các chỉ tiêu đạt thấp, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là những vụ việc nổi lên để nỗ lực tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác chính trị tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền về các Nghị quyết Trung ương 6,7,8 (khoá XII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, từ nay đến cuối năm 2019, tập trung rà soát nhiệm vụ của cả năm để tham mưu, chủ trì tham mưu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chủ động tham mưu tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ; thực hiện hiệu quả chức năng là trung tâm thông tin phục vụ cấp ủy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá công tác văn phòng; nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ, quy trình chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ngọc Mai

,